کارنامه معاملات فروش skowsarf

اطلاعات مربوط به کاربر skowsarf مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر skowsarf مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره skowsarf

skowsarf

کارنامه معاملات skowsarf

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
8 18 28 106 591
قابل قبول
0 0 0 5 19
ناراضی
0 0 0 2 2
مجموع امتیازات 8 18 28 104 589


 امتیازشرحخریدارکالا
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/10/16 - زمان خرید:1396/10/11
rahimi6609 |1 امتیاز 1| فروش ویژه 3عدد صفحه برش الماسه 125 * 0/3 میل
19,000 تومان
  1
زمان ارسال فیدبک:1396/10/04 - زمان خرید:1396/09/27
bilfar7233 |10 امتیاز 10| اسلایس عقیق شجر بسیار زیبا
9,999 تومان
  ه
زمان ارسال فیدبک:1396/10/04 - زمان خرید:1396/09/27
bilfar7233 |10 امتیاز 10| اسلایس عقیق شجر بسیار زیبا
9,999 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/25 - زمان خرید:1396/09/18
alit998119 |199 امتیاز 199| 10 عدد مته الماسه سوراخ کردن سنگ
8,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/25 - زمان خرید:1396/09/18
alit998119 |199 امتیاز 199| صفحه تراش الماسه(سگمنت) 220
29,500 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/09/23 - زمان خرید:1396/09/18
alit998119 |199 امتیاز 199| 5 برگ سمباده 1000 مخصوص نگین تراشی ماتادور
28,200 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/09/23 - زمان خرید:1396/09/18
alit998119 |199 امتیاز 199| فرچه پالیش سفید
6,900 تومان
  در بسته بندی مناسب بدستم رسید... دقیقا همانند تصاویر موجود در سایت... عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/09/11 - زمان خرید:1396/09/03
ghr.ga0859 |22 امتیاز 22| صفحه برش الماسه 150 * 0/3 میل
53,100 تومان
  در بسته بندی مناسب بدستم رسید... دقیقا همانند تصاویر موجود در سایت... عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/09/11 - زمان خرید:1396/09/03
ghr.ga0859 |22 امتیاز 22| صفحه تراش الماسه(سگمنت) 280
59,000 تومان
  با تشکر کالا دریافت شد
زمان ارسال فیدبک:1396/09/04 - زمان خرید:1396/09/01
omid640575 |16 امتیاز 16| 50 عدد نگین مخراج کاری کوبیک زیرکن قطر 1/1 م
20,000 تومان
  با تشکر کالا دریافت شد
زمان ارسال فیدبک:1396/09/04 - زمان خرید:1396/09/01
omid640575 |16 امتیاز 16| 40 عدد نگین مخراج کاری کوبیک زیرکن قطر 2 میلی
25,000 تومان
  با تشکر کالا دریافت شد
زمان ارسال فیدبک:1396/09/04 - زمان خرید:1396/09/01
omid640575 |16 امتیاز 16| 10 عدد مته الماسه سوراخ کردن سنگ
8,000 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/22
ramin206xv |35 امتیاز 35| صفحه تراش الماسه 180
29,500 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/22
ramin206xv |35 امتیاز 35| فروش ویژه 3عدد صفحه برش الماسه 125 * 0/3 میل
19,000 تومان
  ،
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/22
ramin206xv |35 امتیاز 35| 10 عدد مته الماسه سوراخ کردن سنگ
8,000 تومان
  متن نظر جدید شما: :ok
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/13
farza123 |4 امتیاز 4| صفحه برش الماسه 150 * 0/3 میل
8,850 تومان
  متن نظر جدید شما: :حله
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/13
farza123 |4 امتیاز 4| فروش ویژه 3عدد صفحه برش الماسه 125 * 0/3 میل
19,000 تومان
  اوکی
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/13
farza123 |4 امتیاز 4| صفحه تراش الماسه(سگمنت) 600
29,500 تومان
  اوکی
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/13
farza123 |4 امتیاز 4| صفحه تراش الماسه(سگمنت) 100
29,500 تومان
  اوکی
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/13
farza123 |4 امتیاز 4| 10 عدد مته الماسه سوراخ کردن سنگ
8,000 تومان
شماره صفحه: