کارنامه معاملات فروش skowsarf

اطلاعات مربوط به کاربر skowsarf مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر skowsarf مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره skowsarf

skowsarf


نام کاربری: skowsarf 291

کارنامه معاملات skowsarf

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
9 17 19 51 615
قابل قبول
0 0 0 0 19
ناراضی
0 0 0 0 2
مجموع امتیازات
9 17 19 51 613
 امتیازشرح کالا
 

ممنون.

زمان ارسال فیدبک:1397/04/19 - زمان خرید:1397/04/15
u29ku546  |1 امتیاز 1| صفحه برش الماسه 150 * 0/3 میل
11,900تومان
 

اکی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/10 - زمان خرید:1397/04/04
Jewlery.rastgou  |19 امتیاز 19| 5 برگ سمباده 400 مخصوص نگین تراشی ماتادور
11,000تومان
 

اکی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/10 - زمان خرید:1397/04/04
Jewlery.rastgou  |19 امتیاز 19| 5 برگ سمباده 800 مخصوص نگین تراشی ماتادور
11,000تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1397/04/09 - زمان خرید:1397/04/05
omid640575  |17 امتیاز 17| صفحه برش الماسه 150 * 0/3 میل
11,900تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1397/04/09 - زمان خرید:1397/04/05
omid640575  |17 امتیاز 17| صفحه برش الماسه 125 * 0/3 میل
8,850تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/04 - زمان خرید:1397/03/24
iliashokri  |1 امتیاز 1| قطر 200 صفحه تراش الماسه 180
45,000تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/04 - زمان خرید:1397/03/24
iliashokri  |1 امتیاز 1| صفحه برش الماسه 150 * 0/3 میل
11,900تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/02 - زمان خرید:1397/03/24
Hesam1996  |27 امتیاز 27| قطر 200 صفحه تراش الماسه(سگمنت) 150
35,000تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/02 - زمان خرید:1397/03/24
Hesam1996  |27 امتیاز 27| قطر 200 صفحه تراش الماسه(سگمنت) 180
35,000تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/03/26 - زمان خرید:1397/03/17
cherick313  |21 امتیاز 21| صفحه برش الماسه 125 * 0/3 میل
8,850تومان
 

خوب بود

زمان ارسال فیدبک:1397/03/23 - زمان خرید:1397/03/10
diar2  |11 امتیاز 11| 10 عدد مته الماسه سوراخ کردن سنگ
9,900تومان
 

عالی بود.ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/03/20 - زمان خرید:1397/03/10
majidak  |49 امتیاز 49| 10 عدد مته الماسه سوراخ کردن سنگ
9,900تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/20 - زمان خرید:1397/03/07
u77pp939  |1 امتیاز 1| 10 عدد مته الماسه سوراخ کردن سنگ
9,900تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/03/12 - زمان خرید:1397/03/06
aliyan2141.39  |52 امتیاز 52| نگین لابرادوریت فاخر
توافقی
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/28
havijnamaki  |30 امتیاز 30| نگین عقیق خاص
14,000تومان
12345678910...