کارنامه معاملات فروش siignal

اطلاعات مربوط به کاربر siignal مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر siignal مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره siignal
siignal
کارنامه معاملات siignal
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
0 0 198 443 733
قابل قبول قابل قبول
0 0 1 3 3
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 25
مجموع امتیازات 0 0 198 443 708

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/17 - زمان خرید:1395/11/07
aidind0404 |1 امتیاز 1| بذر مناسب بونسای پاپایا پاکوتاه قرمز
5,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر وارداتی کاکتوس میرتلوکاکتوس
8,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذروارداتی کاکتوس ژمنومخلوط رنگ قرمزصورتی زرد
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذروارداتی کاکتوسPIL - OSOCEREUS-magnificus-HU22
24,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر کاکتوسPilosocereus-magnificus
12,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| پیازلاله زردلیموئی ورگه سبزspring green tulip
6,500 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر شاه بلوط Castanea
5,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر کاکتوس بامیوه های ضدپیری وخوراکی
3,500 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر کمیاب فلفل دلمه ای7 رنگ هیبرید
10,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذروارداتی میوه اپونتیا زرد
5,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر فلفل دلمه ای رنگی
5,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر وارداتی گل Tropaeolum الوان
9,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر وارداتی کاکتوس 6
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر وارداتی نیلوفر Paradise
5,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| 222بذر خارجی هویچ رنگی
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر درخت Chrismas tree
14,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر ساکولنت فوکاریا Faucaria Tigrina
7,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذروارداتی کاکتوس ژمنومخلوط رنگ قرمزصورتی زرد
8,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر آدنیوم سفید و قرمز
6,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر آدنیوم قرمز.توضیحات خوانده شود
7,000 تومان
شماره صفحه: