کارنامه معاملات فروش siignal

اطلاعات مربوط به کاربر siignal مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر siignal مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره siignal

siignal


نام کاربری: siignal 177

کارنامه معاملات siignal

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 733
قابل قبول
0 0 0 0 3
ناراضی
0 0 0 0 25
مجموع امتیازات
0 0 0 0 708
 امتیازشرح کالا
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1395/11/17 - زمان خرید:1395/11/07
aidind0404  |1 امتیاز 1| بذر مناسب بونسای پاپایا پاکوتاه قرمز
5,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر وارداتی کاکتوس میرتلوکاکتوس
8,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذروارداتی کاکتوس ژمنومخلوط رنگ قرمزصورتی زرد
4,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذروارداتی کاکتوسPIL - OSOCEREUS-magnificus-HU22
24,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر کاکتوسPilosocereus-magnificus
12,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| پیازلاله زردلیموئی ورگه سبزspring green tulip
6,500تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر شاه بلوط Castanea
5,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر کاکتوس بامیوه های ضدپیری وخوراکی
3,500تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر کمیاب فلفل دلمه ای7 رنگ هیبرید
10,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذروارداتی میوه اپونتیا زرد
5,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر فلفل دلمه ای رنگی
5,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر وارداتی گل Tropaeolum الوان
9,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر وارداتی کاکتوس 6
4,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| بذر وارداتی نیلوفر Paradise
5,000تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1395/11/12 - زمان خرید:1395/11/05
pouyanfarni  |27 امتیاز 27| 222بذر خارجی هویچ رنگی
4,000تومان
12345678910...