کارنامه معاملات فروش shopyou

اطلاعات مربوط به کاربر shopyou مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر shopyou مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره shopyou

shopyou

کارنامه معاملات shopyou

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 1 1 333
قابل قبول
0 0 0 0 11
ناراضی
0 0 0 0 2
مجموع امتیازات 0 0 1 1 331


 امتیازشرحخریدارکالا
  بسیار بسیار متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1393/10/11 - زمان خرید:1393/10/07
kamran9957 |16 امتیاز 16| **آلبوم 16 صفحه ای تمبر**SHOPYOU
27,000 تومان
  :)
زمان ارسال فیدبک:1393/10/04 - زمان خرید:1393/10/02
tehran1362 |333 امتیاز 333| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
28,800 تومان
  سپاس و تشکر از شما
زمان ارسال فیدبک:1393/09/27 - زمان خرید:1393/09/21
mey1368622 |6 امتیاز 6| 4کیلو سکه خارجی
240,000 تومان
  متشکرم دوست عزیز / سرعت ارسال بسیار عالی بود ...
زمان ارسال فیدبک:1393/09/27 - زمان خرید:1393/09/25
amir1945 |859 امتیاز 859| **آلبوم 16 صفحه ای تمبر**SHOPYOU
21,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت .
زمان ارسال فیدبک:1393/09/20 - زمان خرید:1393/09/12
mohsenaz1390 |4 امتیاز 4| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
11,500 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت .
زمان ارسال فیدبک:1393/09/20 - زمان خرید:1393/09/12
mohsenaz1390 |4 امتیاز 4| (*یک کیلوسکه شاهی،فقط 1 و 2 ریالی*)SHOP YOU**
31,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت .
زمان ارسال فیدبک:1393/09/20 - زمان خرید:1393/09/12
mohsenaz1390 |4 امتیاز 4| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
9,388 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت .
زمان ارسال فیدبک:1393/09/20 - زمان خرید:1393/09/12
mohsenaz1390 |4 امتیاز 4| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
11,500 تومان
  کیفیت آلبوم بد بود اگر در توضیحات مینوشتید درجه 1یا 2 نیست خیلی بهتر بود من از خرید اصلا راضی نیستم
زمان ارسال فیدبک:1393/09/15 - زمان خرید:1393/09/11
ali66507 |31 امتیاز 31| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
8,500 تومان
  بسیار عالی متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1393/09/13 - زمان خرید:1393/09/12
reihan110 |926 امتیاز 926| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
13,000 تومان
  بسیار عالی متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1393/09/13 - زمان خرید:1393/09/12
reihan110 |926 امتیاز 926| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
9,388 تومان
  باتشکر
زمان ارسال فیدبک:1393/09/12 - زمان خرید:1393/09/11
karamimasoud |36 امتیاز 36| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
14,000 تومان
  باتشکر
زمان ارسال فیدبک:1393/09/12 - زمان خرید:1393/09/11
karamimasoud |36 امتیاز 36| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
13,500 تومان
  باتشکر
زمان ارسال فیدبک:1393/09/12 - زمان خرید:1393/09/11
karamimasoud |36 امتیاز 36| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
13,500 تومان
  باتشکر
زمان ارسال فیدبک:1393/09/12 - زمان خرید:1393/09/11
karamimasoud |36 امتیاز 36| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
13,500 تومان
  تاییدزدم
زمان ارسال فیدبک:1393/09/09 - زمان خرید:1393/09/04
mryazdani88 |284 امتیاز 284| **آلبوم24 محفظه ای سکه**SHOPYOU
1,000 تومان
  Very good. Tanks
زمان ارسال فیدبک:1393/09/08 - زمان خرید:1393/09/02
starsboy |961 امتیاز 961| (*یک کیلو سکه خارجی،بیش از 250تا*)SHOP YOU**
43,200 تومان
  با کمال تشکر از فروشنده بسیار با اخلاق و منصف. موفق و پیروز باشید.
زمان ارسال فیدبک:1393/09/08 - زمان خرید:1393/09/01
mkhtav7057 |361 امتیاز 361| **آلبوم 16 صفحه ای تمبر**SHOPYOU
14,400 تومان
  متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1393/09/08 - زمان خرید:1393/09/04
ma1340 |422 امتیاز 422| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
6,514 تومان
  متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1393/09/08 - زمان خرید:1393/09/04
ma1340 |422 امتیاز 422| *آلبوم 80 محفظه ای اسکناس*SHOPYOU*
12,501 تومان
شماره صفحه: