کارنامه معاملات فروش shirzad1392

اطلاعات مربوط به کاربر shirzad1392 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر shirzad1392 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره shirzad1392

کارنامه معاملات shirzad1392

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 0 1


نظری در این قسمت وجود ندارد