کارنامه معاملات فروش shecat0409

اطلاعات مربوط به کاربر shecat0409 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر shecat0409 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره shecat0409

shecat0409
سرعت ارسال کالا
مطابقت با توضیحات
کیفیت بسته بندی کالا
کیفیت و سرعت پاسخگویی

کارنامه معاملات shecat0409

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
51 141 291 2266 9437
قابل قبول
1 2 3 11 29
ناراضی
0 0 0 0 2
مجموع امتیازات 51 141 291 2266 9435


 امتیازشرحخریدارکالا
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/30
psepan4477 |136 امتیاز 136| 5000 ریال انصاری - مهران | کد 183
54,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/21
Behshad1970 |16 امتیاز 16| تک بانکی 100ریال بنی صدر-نوبری|فیلیگران دایره
5,500 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/21
Behshad1970 |16 امتیاز 16| 20 ریال 1333
24,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/21
Behshad1970 |16 امتیاز 16| 10 ریال 1337 محمد رضا شاه | کد 118
17,000 تومان
  ok
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/21
Behshad1970 |16 امتیاز 16| 1356 برگ کامل جمبوری پیشاهنگی | درجه 1
17,001 تومان
  سلام . با تشکر سکه مورد نظر همانطور که فروشنده محترم فرموده بودند سالم بدستم رسید . با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| 2000 دینار 1326 محمد علی شاه قاجار
32,001 تومان
  سلام . با تشکر سکه مورد نظر همانطور که فروشنده محترم فرموده بودند سالم بدستم رسید . با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| در حد بانکی 2000 دینار 1307 رضاشاه پهلوی
49,001 تومان
  با تشکر سکه 2000 دیناری احمد شاهی با همان کیفیت توصیفی بدستم رسید .
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| 2000 دینار 1337 احمد شاه
37,001 تومان
  سلام با تشکر از shecat سر موعد و طبق توضیحات ایشان سکه 1000 دیناری رضا شاهی را دریافت نمودم . ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| 1000 دینار 1308 رضا شاه پهلوی
39,000 تومان
  با تشکر سکه 1000 دیناری ناصری با همان کیفیت توصیفی بدستم رسید .
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| 1000 دینار 1298 ناصرالدین شاه قاجار
59,001 تومان
  سلام با تشکر از shecat سر موعد و طبق توضیحات ایشان سکه 1000 دیناری رضا شاهی را دریافت نمودم . ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| 1000 دینار 1307 تصویررضا شاه پهلوی
24,001 تومان
  سلام با تشکر از shecat سر موعد و طبق توضیحات ایشان 2000 دیناری محمد علی شاه را دریافت نمودم . ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| 2000 دینار 1326 محمد علی شاه قاجار
34,001 تومان
  سلام با تشکر از shecat سر موعد و طبق توضیحات ایشان سکه 2000 دیناری را دریافت نمودم . ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| 2000 دینار 1330 تاریخ زیر برگ 27 میلی متری
29,001 تومان
  سلام با تشکر از shecat سر موعد و طبق توضیحات ایشان سکه نیم ریالی را دریافت نمودم . ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/30
hamid.5956 |19 امتیاز 19| نیم ریال 1315 رضا شاه پهلوی| 5 ضخیم
17,001 تومان
  با سلام بسیار عالی بود خدا برکت بده سپاسگزارم
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/29
bahram4824.39 |225 امتیاز 225| 5 سکه سوپر بانکی 1 و 2 ریال رضا شاه مطابق عکسها
229,000 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/10/28 - زمان خرید:1396/10/26
khorra8350 |11 امتیاز 11| 200 ریال آموزگار - جهانشاهی | کد 162
34,000 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/10/28 - زمان خرید:1396/10/24
khorra8350 |11 امتیاز 11| 1000 ریال یگانه - خوشکیش محمد رضا شاه
18,000 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/10/28 - زمان خرید:1396/10/25
khorra8350 |11 امتیاز 11| 1000 ریال یگانه - خوشکیش محمد رضا شاه
19,000 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/10/28 - زمان خرید:1396/10/25
khorra8350 |11 امتیاز 11| 1000 ریال یگانه - خوشکیش محمد رضا شاه
19,000 تومان
  ممنون خیلی خوب بود
زمان ارسال فیدبک:1396/10/28 - زمان خرید:1396/10/26
imanir9240 |1 امتیاز 1| نایاب 2000 دینار تصویری محمد علی شاه قاجار / لحیم داشته که برداشته شده است
3,400,000 تومان
شماره صفحه: