کارنامه معاملات فروش shamim93

اطلاعات مربوط به کاربر shamim93 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر shamim93 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره shamim93

کارنامه معاملات shamim93

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
33 105 185 403 2289
قابل قبول
4 7 13 24 76
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 33 105 185 403 2289


 امتیازشرحخریدارکالا
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/20
ddatiss |1 امتیاز 1| شاقول قاجاری نایاب
140,000 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/05/25 - زمان خرید:1396/05/21
alit998119 |28 امتیاز 28| 10راهنمای کشاورزی ارزشمند
20,000 تومان
  مطابق آگهی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/23 - زمان خرید:1396/05/19
mehdia9002 |7 امتیاز 7| 20 برگ مخصوص آلبوم اسکناس
49,000 تومان
  از چهار آلبوم یکیش متاسفانه زدگی داشت هر چند بسته بندی برای ارسال با پست مناسب بود
زمان ارسال فیدبک:1396/05/23 - زمان خرید:1396/05/21
nambeh9466 |1 امتیاز 1| آلبوم خام تمبر 8 صفحه ای
35,600 تومان
  با سلام ممنون از شما
زمان ارسال فیدبک:1396/05/19 - زمان خرید:1396/05/14
kashan5053 |247 امتیاز 247| 5 البوم خام سکه 48 عددی خوشرنگ
49,000 تومان
  با سلام ممنون از شما
زمان ارسال فیدبک:1396/05/19 - زمان خرید:1396/05/14
kashan5053 |247 امتیاز 247| البوم سفارشی
89,000 تومان
  کالا مشابه عکس بود. فقط پستشون طول کشید.
زمان ارسال فیدبک:1396/05/17 - زمان خرید:1396/05/11
mpiqua2227 |2 امتیاز 2| 3 دوربین روسی قدیمی برابر تصویر
65,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/16 - زمان خرید:1396/05/11
pegahr8378 |1 امتیاز 1| 100 کاربن نایاب ماشین چاپ قدیمی
40,000 تومان
  لکه های چربی مانند در عکس زمان فروش موجود نبود.. اما با این حال ممنون از زحمات شما. سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/08
vahid.0037.48 |34 امتیاز 34| دو برگ کمک به جبهه
39,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/06
mm.sho0711 |33 امتیاز 33| صفحه گرام اصل ساخت انگلستان
25,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/06
mm.sho0711 |33 امتیاز 33| دوربین خاص و نایاب ARGUS با جعبه
140,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/06
mm.sho0711 |33 امتیاز 33| راهنمای فنی تلویزیونهای قدیمی
49,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/06
mm.sho0711 |33 امتیاز 33| راهنمایی فنی کمیاب
20,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/06
mm.sho0711 |33 امتیاز 33| نیم قرن پیش آلمان
10,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/06
mm.sho0711 |33 امتیاز 33| ماشین حساب و دفتر یاداشت الکترونیک کلکسیونی
15,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/06
mm.sho0711 |33 امتیاز 33| یادبود روز جهانی گردشگری
12,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/11 - زمان خرید:1396/05/06
mm.sho0711 |33 امتیاز 33| نوار کیف انگلیسی
8,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/09 - زمان خرید:1396/05/02
esfeha3925 |1 امتیاز 1| آلبوم خام تمبر 16 صفحه ای
13,000 تومان
  متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/05/08 - زمان خرید:1396/05/04
meyram4011 |4 امتیاز 4| گواهی خام انحصار وراثت اوایل انقلاب
6,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/07 - زمان خرید:1396/04/30
giti.a1499 |21 امتیاز 21| رادیو خاص قدیمی
19,000 تومان
شماره صفحه: