کارنامه معاملات فروش rv2010

اطلاعات مربوط به کاربر rv2010 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر rv2010 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره rv2010


نام کاربری: rv2010 9

کارنامه معاملات rv2010

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 9
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات
0 0 0 0 9
 امتیازشرح کالا
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1394/11/29 - زمان خرید:1394/11/27
asayesh20  |159 امتیاز 159| هارد سیگیت 3tb
230,000تومان