کارنامه معاملات فروش rv2010

اطلاعات مربوط به کاربر rv2010 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر rv2010 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره rv2010

کارنامه معاملات rv2010

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 9
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 0 9


 امتیازشرحخریدارکالا
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1394/11/29 - زمان خرید:1394/11/27
asayesh20 |156 امتیاز 156| هارد سیگیت 3tb
230,000 تومان