کارنامه معاملات فروش pxpx21

اطلاعات مربوط به کاربر pxpx21 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر pxpx21 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره pxpx21
کارنامه معاملات pxpx21
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
0 0 0 1 1
قابل قبول قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 1 1

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  .تایید توسط بخش حل اختلاف.
زمان ارسال فیدبک:1395/09/20 - زمان خرید:1395/09/09
sadra69074 |58 امتیاز 58| گوشی s6 اسپرینت امریکا
900,000 تومان