کارنامه معاملات فروش pxpx21

اطلاعات مربوط به کاربر pxpx21 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر pxpx21 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره pxpx21


نام کاربری: pxpx21 1

کارنامه معاملات pxpx21

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات
0 0 0 0 1
 امتیازشرح کالا
 

.تایید توسط بخش حل اختلاف.

زمان ارسال فیدبک:1395/09/20 - زمان خرید:1395/09/09
sadra69074  |59 امتیاز 59| گوشی s6 اسپرینت امریکا
900,000تومان