کارنامه معاملات فروش pxpx21

اطلاعات مربوط به کاربر pxpx21 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر pxpx21 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره pxpx21

کارنامه معاملات pxpx21

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 0 1


 امتیازشرحخریدارکالا
  .تایید توسط بخش حل اختلاف.
زمان ارسال فیدبک:1395/09/20 - زمان خرید:1395/09/09
sadra69074 |59 امتیاز 59| گوشی s6 اسپرینت امریکا
900,000 تومان