کارنامه معاملات فروش plants

اطلاعات مربوط به کاربر plants مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر plants مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره plants

plants


نام کاربری: plants 60

کارنامه معاملات plants

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 217
قابل قبول
0 0 0 0 1
ناراضی
0 0 0 0 2
مجموع امتیازات
0 0 0 0 215
 امتیازشرح کالا
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1395/12/01 - زمان خرید:1395/11/10
hosein1287  |7 امتیاز 7| بذر وارداتی توت فرنگی رنگی
21,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذر خارجی فلفل دلمه جیانت
48,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذر فلفل دلمه ای جیانت
15,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذر خارجی فلفل جیانت
48,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذرتربچه فرانسوی
30,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذر وارداتی بادمجان سفید پرمحصول و اصلاح شده
45,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذر وارداتی هویج بنفش
90,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذر وارداتی فلفل تند چیلی زود رس
40,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذر فلفل دلمه ای الوان وارداتی F2
50,000تومان
 

OK

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh  |4 امتیاز 4| بذر خارجی فلفل سبز جیانت
52,000تومان
 

م

زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711  |5 امتیاز 5| بذر وارداتی کاکتوس نایاب بتعداد محدود
12,000تومان
 

م

زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711  |5 امتیاز 5| پیت ماس سیاه آلمانی و لیتوانی
10,000تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711  |5 امتیاز 5| کوکوپیت
10,000تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711  |5 امتیاز 5| بذر بنسای Hebiskis
14,000تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711  |5 امتیاز 5| بذر وارداتی بنسای Green Christmas
7,000تومان
12345678910...