کارنامه معاملات فروش plants

اطلاعات مربوط به کاربر plants مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر plants مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره plants
plants
                    
                                                
نام کاربری: plants |60 امتیاز 60|
درصد امتیاز مثبت:  99.1 %
تاریخ عضویت:  1395/02/27
استان و شهر:  اصفهان | شاهین شهر
تعداد خریداران قبلی:  220
تعداد کالاهای در حال فروش:  154
کارنامه معاملات plants
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
0 35 117 217 217
قابل قبول قابل قبول
0 0 0 1 1
ناراضی ناراضی
0 1 2 2 2
مجموع امتیازات 0 34 115 215 215

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/12/01 - زمان خرید:1395/11/10
hosein1287 |6 امتیاز 6| بذر وارداتی توت فرنگی رنگی
21,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذر خارجی فلفل دلمه جیانت
48,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذر فلفل دلمه ای جیانت
15,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذر خارجی فلفل جیانت
48,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذرتربچه فرانسوی
30,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذر وارداتی بادمجان سفید پرمحصول و اصلاح شده
45,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذر وارداتی هویج بنفش
90,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذر وارداتی فلفل تند چیلی زود رس
40,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذر فلفل دلمه ای الوان وارداتی F2
50,000 تومان
  OK
زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/11
naser_sh |4 امتیاز 4| بذر خارجی فلفل سبز جیانت
52,000 تومان
  م
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی کاکتوس نایاب بتعداد محدود
12,000 تومان
  م
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| پیت ماس سیاه آلمانی و لیتوانی
10,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| کوکوپیت
10,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| بذر بنسای Hebiskis
14,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی بنسای Green Christmas
7,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| بذر بنسای افرا سبز زیبا و منحصر بفردو کمیاب
10,000 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی بونسای بسیار زیبای Eagles
8,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| بذر بونسای اقاقیای سیاه
5,000 تومان
  رسید
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی بنسای بسیار زیبای تمر
5,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/11/21 - زمان خرید:1395/11/10
meisa711 |2 امتیاز 2| بذر بونسای Pyracantha Bonsai
6,000 تومان
شماره صفحه: