کارنامه معاملات فروش miladsaeed

اطلاعات مربوط به کاربر miladsaeed مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر miladsaeed مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره miladsaeed

miladsaeed


نام کاربری: miladsaeed 6039

سرعت ارسال کالا
4.87
مطابقت با توضیحات
4.84
کیفیت بسته بندی کالا
4.93
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.81

کارنامه معاملات miladsaeed

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
676 1707 2760 5240 26795
قابل قبول
3 38 74 91 233
ناراضی
0 9 14 16 21
مجموع امتیازات
676 1698 2746 5224 26774
 امتیازشرح کالا
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
5,250تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از تاجگذاری فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
4,509تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از شاه و فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
4,500تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از شاه و فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
2,000تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
3,000تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
2,000تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از شاه و فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
7,500تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از عروسی شاه و فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
13,250تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از شاه و فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
9,250تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
4,750تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
4,550تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
6,555تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از شاه و فرح دیبا سومین همسر شاه نایاب
9,250تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از شاه و ثریا اسفندیاری دومین همسر شاه نایاب
5,250تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/02 - زمان خرید:1397/02/21
mjj4457324  |116 امتیاز 116| عکس منحصر به فرد و خاص و دیده نشده از شاه و ثریا اسفندیاری دومین همسر شاه نایاب
5,500تومان
12345678910...