کارنامه معاملات فروش milad123

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره milad123

کارنامه معاملات milad123

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
8 104 251 570 3390
قابل قبول
0 0 1 2 37
ناراضی
0 0 0 0 3
مجموع امتیازات 8 104 251 570 3387


 امتیازشرحخریدارکالا
  ممنونم .
زمان ارسال فیدبک:1396/05/23 - زمان خرید:1396/05/22
hasang3688.10 |391 امتیاز 391| 10 سفته پهلوی رقم های بی تکرار
8,998 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/22 - زمان خرید:1396/05/12
saeedn6933.68 |8 امتیاز 8| سکه زیبا 1947 (70 سال پیش)
5,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/22 - زمان خرید:1396/05/12
saeedn6933.68 |8 امتیاز 8| سکه کنیا 46 سال پیش 1971 (12)
5,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/22 - زمان خرید:1396/05/12
saeedn6933.68 |8 امتیاز 8| سکه اسپانیا 1980 (2)
4,000 تومان
  راضی هستم
زمان ارسال فیدبک:1396/04/22 - زمان خرید:1396/04/16
rasoul8937 |97 امتیاز 97| 10 برگ 3 خانه کلاسوری البوم اسکناس
20,750 تومان
  عالی است. ممنون از هدیه ی ارسالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/21 - زمان خرید:1396/04/16
karbalaei45 |72 امتیاز 72| 2 اسکناس 100 و 20 ریالی کیفیت عالی
11,502 تومان
  عالی است. ممنون از هدیه ی ارسالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/21 - زمان خرید:1396/04/16
karbalaei45 |72 امتیاز 72| 2 اسکناس 50 ریالی امضا مختلف کیفیت عالی
7,250 تومان
  عالی است. ممنون از هدیه ی ارسالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/21 - زمان خرید:1396/04/16
karbalaei45 |72 امتیاز 72| 2 اسکناس 100 ریالی کمیاب و قیمت بالا
20,750 تومان
  عالی است. ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/04/21 - زمان خرید:1396/04/16
karbalaei45 |72 امتیاز 72| 200 ریالی کمیاب پهلوی کمیاب
11,500 تومان
  بسیارغالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/18 - زمان خرید:1396/04/17
alikar |2038 امتیاز 2038| 1000 ریالی عکس وسط پهلوی کمیاب
32,000 تومان
  بسیارغالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/18 - زمان خرید:1396/04/17
alikar |2038 امتیاز 2038| 1000 ریالی عکس وسط پهلوی 2 کمیاب
14,750 تومان
  بسیارغالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/18 - زمان خرید:1396/04/17
alikar |2038 امتیاز 2038| 500 ریالی عکس وسط پهلوی کمیاب
37,900 تومان
  بسیارغالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/18 - زمان خرید:1396/04/17
alikar |2038 امتیاز 2038| 1000 ریالی امضا کمیاب پهلوی کمیاب
6,250 تومان
  بسسیارغالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/18 - زمان خرید:1396/04/17
alikar |2038 امتیاز 2038| 10 برگ 2 خانه کلاسوری البوم اسکناس
14,750 تومان
  از صبوری و شعورتان بسیار سپاسگذارم، بسیار عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/11 - زمان خرید:1396/04/03
davood9879.9 |268 امتیاز 268| 171/500 تمبر اختصاصی
2,700,000 تومان
  بسیار ممنون از هدیه های بی نظیرتان
زمان ارسال فیدبک:1396/03/27 - زمان خرید:1396/03/23
salimi8697 |537 امتیاز 537| سکه خارجی زیبا ضرب 2 (6)
2,000 تومان
  بسیار ممنون از هدیه های بی نظیرتان
زمان ارسال فیدبک:1396/03/27 - زمان خرید:1396/03/23
salimi8697 |537 امتیاز 537| سکه خارجی زیبا ضرب 2 (2)
2,000 تومان
  عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/24 - زمان خرید:1396/03/23
alikar |2038 امتیاز 2038| 10 برگ 3 خانه کلاسوری البوم اسکناس
20,500 تومان
  عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/24 - زمان خرید:1396/03/23
alikar |2038 امتیاز 2038| 10 برگ 2 خانه کلاسوری البوم اسکناس
3,750 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/11 - زمان خرید:1396/03/07
bmiasg4818 |46 امتیاز 46| 10 برگ 3 خانه کلاسوری البوم اسکناس
22,250 تومان
شماره صفحه: