کارنامه معاملات فروش milad123

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره milad123
کارنامه معاملات milad123
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
123 170 404 709 3333
قابل قبول قابل قبول
0 1 2 7 37
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 3
مجموع امتیازات 123 170 404 709 3330

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  سپاس و درود
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/20
sekeha |888 امتیاز 888| 3 جفت اسکناس زیبای خارجی (6 عدد)
7,500 تومان
  سپاس و درود
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/20
sekeha |888 امتیاز 888| آلبوم پر از اوراق و تلگراف و... (پهلوی)
7,250 تومان
  سپاس از همکار خوب شما
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/03/02
azizian |744 امتیاز 744| اسکناس 500 یورو فانتزی روکش آب طلا ( زیبا )
8,250 تومان
  ممنون و سپاسگزارم .
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/01
ardara5497 |1325 امتیاز 1325| 25 اسکناس پهلوی (بسیار ضعیف)
22,618 تومان
  با تشکر و سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/02
saeidmoslemi |340 امتیاز 340| کتابچه زائران حج پهلوی(28 صفحه)
8,998 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/30
lorca3 |1029 امتیاز 1029| 10 پیک(مجله) دهه 40 و 50) پهلوی بسیار زیبا
10,250 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/30
lorca3 |1029 امتیاز 1029| 500 سکه 5 ریالی تاریخ های مختلف
36,000 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/30
lorca3 |1029 امتیاز 1029| 18 سکه مناسبتی (کمیاب و با ارزش)
11,600 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/30
lorca3 |1029 امتیاز 1029| 33 سکه جمهوری متنوع(5 ریالی مسی و وحدت و ...)
6,520 تومان
  راضی هستم ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/02
alikar |1924 امتیاز 1924| 20 ریالی هویدا سمیعی(قیمت 25/000 تومان)
9,999 تومان
  راضی هستم ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/02
alikar |1924 امتیاز 1924| جفت 50 ریالی یگانه مهران(قیمت :60/000تومان)
19,500 تومان
  راضی هستم ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/02
alikar |1924 امتیاز 1924| 4 جفت اسکناس خارجی زیبا بی تکرار (8 عدد )
7,999 تومان
  راضی هستم ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/02
alikar |1924 امتیاز 1924| 4 جفت اسکناس خارجی زیبا بی تکرار (8 عدد )(2)
7,000 تومان
  راضی هستم ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/02
alikar |1924 امتیاز 1924| 5 جفت اسکناس خارجی زیبا بی تکرار (10 عدد )(3)
7,000 تومان
  راضی هستم ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/02
alikar |1924 امتیاز 1924| 4 عدد اسکناس خارجی زیبا بی تکرار (1)
3,750 تومان
  راضی هستم ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/03/02
alikar |1924 امتیاز 1924| 4 عدد اسکناس خارجی زیبا بی تکرار (2)
2,500 تومان
  بسیار عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/31
alikar |1924 امتیاز 1924| اسکناس 500 یورو فانتزی روکش آب طلا ( زیبا )
7,250 تومان
  بسیار عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/31
alikar |1924 امتیاز 1924| 10 برگ 2 خانه کلاسوری البوم اسکناس
18,500 تومان
  بسیار عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/31
alikar |1924 امتیاز 1924| 6 سری از تمبر های زیر سال 44(توضیحات)
11,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/02/31 - زمان خرید:1396/02/23
seyedk6498 |2 امتیاز 2| پک اختصاصی 27 سکه
56,500 تومان
شماره صفحه: