کارنامه معاملات فروش milad123

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره milad123
کارنامه معاملات milad123
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
36 174 426 654 3369
قابل قبول قابل قبول
0 0 2 7 37
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 3
مجموع امتیازات 36 174 426 654 3366

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  بسیار ممنون از هدیه های بی نظیرتان
زمان ارسال فیدبک:1396/03/27 - زمان خرید:1396/03/23
salimi8697 |510 امتیاز 510| سکه خارجی زیبا ضرب 2 (6)
2,000 تومان
  بسیار ممنون از هدیه های بی نظیرتان
زمان ارسال فیدبک:1396/03/27 - زمان خرید:1396/03/23
salimi8697 |510 امتیاز 510| سکه خارجی زیبا ضرب 2 (2)
2,000 تومان
  عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/24 - زمان خرید:1396/03/23
alikar |1992 امتیاز 1992| 10 برگ 3 خانه کلاسوری البوم اسکناس
20,500 تومان
  عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/24 - زمان خرید:1396/03/23
alikar |1992 امتیاز 1992| 10 برگ 2 خانه کلاسوری البوم اسکناس
3,750 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/11 - زمان خرید:1396/03/07
bmiasg4818 |46 امتیاز 46| 10 برگ 3 خانه کلاسوری البوم اسکناس
22,250 تومان
  سلام ممنون از شما هم بابت هدیه هم کارتون عالی بود کاش همه مثله شما بودن
زمان ارسال فیدبک:1396/03/10 - زمان خرید:1396/03/02
parsgulf |125 امتیاز 125| جفت 20 ریالی بهنیا سمیعی(قیمت :70/000تومان)
25,000 تومان
  عالی مثل همیشه
زمان ارسال فیدبک:1396/03/09 - زمان خرید:1396/03/06
gaseda4010 |455 امتیاز 455| 1000 تمبر پستی پهلوی
20,001 تومان
  عالی مثل همیشه
زمان ارسال فیدبک:1396/03/09 - زمان خرید:1396/03/03
gaseda4010 |455 امتیاز 455| 1000 تمبر پستی پهلوی
19,500 تومان
  عالی مثل همیشه
زمان ارسال فیدبک:1396/03/09 - زمان خرید:1396/03/01
gaseda4010 |455 امتیاز 455| 1000 تمبر پستی ملکه بسیار زیبا
16,499 تومان
  عالی مثل همیشه
زمان ارسال فیدبک:1396/03/09 - زمان خرید:1396/03/01
gaseda4010 |455 امتیاز 455| 1000 تمبر پستی پهلوی
20,499 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/06
abbas406 |80 امتیاز 80| 10 برگ 2 خانه کلاسوری البوم اسکناس
18,500 تومان
  ممنون بسته بندی تمیز و سالم! تشکر از برگشت پست
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/01
cherag1807 |318 امتیاز 318| 3 تمبر از سری محرابی ناصری سال 1270
2,000 تومان
  ممنون بسته بندی تمیز و سالم! تشکر از برگشت پست
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/02
cherag1807 |318 امتیاز 318| 500 ریالی انصاری مهران(کتاب 55/000 تومان)
21,000 تومان
  ممنون از بسته بندی تمیز و سالم تشکر بابت هدیه تون
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/02
cherag1807 |318 امتیاز 318| 2 عدد 100 ریالی دو تصویر با 3 شماره اختلاف
14,500 تومان
  ممنون بسته بندی تمیز و سالم! تشکر از برگشت پست
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/02
cherag1807 |318 امتیاز 318| 2 عدد 100 ریالی انضاری مهران 3 شماره اختلاف
10,000 تومان
  ممنون بسته بندی تمیز و سالم! تشکر از برگشت پست
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/02
cherag1807 |318 امتیاز 318| جفت 50 ریالی آموزگار یگانه(قیمت :50/000تومان)
19,500 تومان
  ممنون بسته بندی تمیز و سالم! تشکر از برگشت پست
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/02
cherag1807 |318 امتیاز 318| جفت 50 ریالی انصاری مهران(قیمت :28/000تومان)
10,000 تومان
  ممنون بسته بندی تمیز و سالم! تشکر از برگشت پست
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/02
cherag1807 |318 امتیاز 318| جفت100 ریالی آموزگار یگانه(قیمت :50/000تومان)
19,500 تومان
  ممنون بسته بندی تمیز و سالم! تشکر از برگشت پست
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/02
cherag1807 |318 امتیاز 318| جفت 100 ریالی دو تصویر(قیمت :65/000تومان)
26,000 تومان
  ممنون بسته بندی تمیز و سالم! تشکر از برگشت پست
زمان ارسال فیدبک:1396/03/08 - زمان خرید:1396/03/02
cherag1807 |318 امتیاز 318| 10 برگ 2 خانه کلاسوری البوم اسکناس
18,000 تومان
شماره صفحه: