کارنامه معاملات فروش milad123

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره milad123

کارنامه معاملات milad123

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
27 60 234 556 3442
قابل قبول
0 0 0 2 37
ناراضی
0 0 0 0 3
مجموع امتیازات 27 60 234 556 3439


 امتیازشرحخریدارکالا
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/18
amirgh8875 |156 امتیاز 156| 13 سکه 5 ریالی پهلوی تاریخ مختلف
3,750 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/18
amirgh8875 |156 امتیاز 156| 160 سکه 1 ریالی پهلوی تاریخ مختلف
34,010 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/18
amirgh8875 |156 امتیاز 156| 65 سکه 2 ریالی پهلوی تاریخ مختلف
14,500 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/26 - زمان خرید:1396/07/18
amirgh8875 |156 امتیاز 156| 1000 تمبر پهلوی مهر خورده
19,500 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/22
3741love |882 امتیاز 882| 47 سکه 20 ریالی پیروزی خون بر شمشیر
20,000 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/22
3741love |882 امتیاز 882| 174 سکه 20 ریالی دفاع مقدس
35,000 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/22
3741love |882 امتیاز 882| 100 سکه 20 ریالی جمهوری تاریخ کامل
15,000 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/22
3741love |882 امتیاز 882| 100 سکه 10 ریالی جمهوری تاریخ کامل
15,000 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/22
3741love |882 امتیاز 882| 37 سکه 10 ریالی فردوسی
4,000 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/22
3741love |882 امتیاز 882| 44 سکه 1 و 2 ریالی جمهوری
4,000 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/19
alirez9194 |99 امتیاز 99| 13 سکه 20 ریالی پهلوی تصویری تاریخ مختلف
10,999 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/19
alirez9194 |99 امتیاز 99| سکه الیزابت بیش از نیم قرن پیش 1966 (41)
5,000 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/22 - زمان خرید:1396/07/19
alirez9194 |99 امتیاز 99| سکه الیزابت نیم قرن پیش 1966 (21)
4,000 تومان
  دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/18
3741love |882 امتیاز 882| 14 سکه 10 ریالی کشیده پهلوی تاریخ مختلف
8,666 تومان
  بسیار عااالی و تشکر از بابت هدیه ارزشمندتان ، موفق و سلامت باشید
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/17
yadema0219 |434 امتیاز 434| 100 سکه 5 ریالی جمهوری تاریخ کامل
15,009 تومان
  بسیار عااالی و تشکر از بابت هدیه ارزشمندتان ، موفق و سلامت باشید
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/17
yadema0219 |434 امتیاز 434| 100 سکه 10 ریالی جمهوری تاریخ کامل
15,509 تومان
  بسیار عااالی و تشکر از بابت هدیه ارزشمندتان ، موفق و سلامت باشید
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/17
yadema0219 |434 امتیاز 434| 100 سکه 20 ریالی جمهوری تاریخ کامل
16,009 تومان
  سپاس از شما
زمان ارسال فیدبک:1396/07/16 - زمان خرید:1396/07/12
amir1945 |797 امتیاز 797| 1000 تمبر پهلوی مهر خورده
16,200 تومان
  سپاس از شما
زمان ارسال فیدبک:1396/07/16 - زمان خرید:1396/07/12
amir1945 |797 امتیاز 797| 800 تمبر خارجی مهر خورده
17,600 تومان
  سپاس از شما
زمان ارسال فیدبک:1396/07/16 - زمان خرید:1396/07/12
amir1945 |797 امتیاز 797| 2 آلبوم 80 محفظه ای اسکناس(20 برگ)
31,000 تومان
شماره صفحه: