کارنامه معاملات فروش milad123

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر milad123 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره milad123

کارنامه معاملات milad123

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
154 295 352 719 3734
قابل قبول
5 8 8 9 45
ناراضی
0 0 0 0 3
مجموع امتیازات 154 295 352 719 3731


 امتیازشرحخریدارکالا
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب و خوش قول و با بسته بندی عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/23
kashan5053 |363 امتیاز 363| 10 سکه ایتالیا زیبا(1)
6,666 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب و خوش قول و با بسته بندی عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/18
kashan5053 |363 امتیاز 363| 10 سکه ایتالیا زیبا(2)
4,750 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/18
kashan5053 |363 امتیاز 363| 10 سکه ایتالیا زیبا(1)
3,000 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/18
kashan5053 |363 امتیاز 363| 100 سکه عراق
4,500 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/18
kashan5053 |363 امتیاز 363| 100 سکه 10 ریالی تصویری پهلوی
37,000 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/18
kashan5053 |363 امتیاز 363| 10 برگ 3 خانه آلبوم اسکناس
20,750 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/23
kashan5053 |363 امتیاز 363| 100 سکه عراق
7,000 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/23
kashan5053 |363 امتیاز 363| 10 سکه خارجی زیبا(3)
2,000 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/23
kashan5053 |363 امتیاز 363| 100 سکه 20 ریالی تصویری پهلوی
40,555 تومان
  بسیار ممنون و سپاسگذارم از فروشنده محترم و با ادب
زمان ارسال فیدبک:1396/11/02 - زمان خرید:1396/10/29
kashan5053 |363 امتیاز 363| پک اختصاصی 39 سکه(توضیحات)
50,000 تومان
  نیازی به شمارش نیست، ندیده قبول
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/27
behro384 |95 امتیاز 95| 70 برگ 3 خانه آلبوم اسکناس
145,000 تومان
  خیلی ممنونم.
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/22
edriss4927 |22 امتیاز 22| 10 سکه ایتالیا زیبا(1)
7,000 تومان
  خیلی ممنونم.
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/22
edriss4927 |22 امتیاز 22| 10 سکه ایتالیا زیبا(2)
10,500 تومان
  خیلی ممنونم.
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/22
edriss4927 |22 امتیاز 22| 10 سکه خارجی زیبا(3)
10,999 تومان
  دریافت گردید.
زمان ارسال فیدبک:1396/11/01 - زمان خرید:1396/10/27
alirez9194 |144 امتیاز 144| 100 سکه 1 ریالی پهلوی
33,000 تومان
  ممنون و متشکرم.
زمان ارسال فیدبک:1396/10/30 - زمان خرید:1396/10/25
edriss4927 |22 امتیاز 22| پک اختصاصی 29 سکه
110,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/10/30 - زمان خرید:1396/10/28
irankasbokar |1331 امتیاز 1331| 100 سکه 2 ریالی
13,400 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/10/30 - زمان خرید:1396/10/28
irankasbokar |1331 امتیاز 1331| 100 سکه عراق
6,500 تومان
  خیلی ممنون،از خریدم کاملا راضی هستم.بابت هدایای زیبای ارسالی هم سپاسگذارم.
زمان ارسال فیدبک:1396/10/28 - زمان خرید:1396/10/22
edriss4927 |22 امتیاز 22| 100 سکه عراق
12,490 تومان
  خیلی ممنون،از خریدم کاملا راضی هستم.بابت هدایای زیبای ارسالی هم سپاسگذارم.
زمان ارسال فیدبک:1396/10/28 - زمان خرید:1396/10/22
edriss4927 |22 امتیاز 22| 100 سکه 20 ریالی تصویری پهلوی
37,000 تومان
شماره صفحه: