کارنامه معاملات فروش mazanshop

اطلاعات مربوط به کاربر mazanshop مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر mazanshop مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره mazanshop
                    
                                                
نام کاربری: mazanshop |1151 امتیاز 1151|
درصد امتیاز مثبت:  98 %
تاریخ عضویت:  1391/01/23
استان و شهر:  مازندران | بهشهر
تعداد خریداران قبلی:  3134
تعداد کالاهای در حال فروش:  14
کارنامه معاملات mazanshop
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
256 815 1943 2393 3352
قابل قبول قابل قبول
6 47 101 117 173
ناراضی ناراضی
3 39 48 52 64
مجموع امتیازات 253 776 1895 2341 3288

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  موفق باشی
زمان ارسال فیدبک:1396/02/04 - زمان خرید:1396/01/26
faridz5225 |334 امتیاز 334| گوشواره جواهر مرواید
2,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/02/04 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |334 امتیاز 334| آخرین!نیم ست جواهر المانی
4,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/02/04 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |334 امتیاز 334| گوشواره جواهر مرواید
2,000 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |94 امتیاز 94| اخرین!دستبند جواهر نگین قرمز
7,250 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/29
tajika8207 |94 امتیاز 94| دستبند ظرریف جواهر المانی
8,555 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |94 امتیاز 94| آخرین!انگشتر جواهر اوپال
3,750 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |94 امتیاز 94| آخرین!نیم ست جواهر نگین رنگی جواهر
11,500 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |94 امتیاز 94| اخرین!دستبند جواهر نگین قلب آبی
6,569 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |94 امتیاز 94| اخرین!دستبند جواهر نگین پروانه
7,250 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |94 امتیاز 94| اخرین!دستبند جواهر نگین پروانه
7,887 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |94 امتیاز 94| اخرین!دستبند جواهر نگین فیروزه
5,300 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/29
tajika8207 |94 امتیاز 94| انگشتر جواهر ظریف نگین گل
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |334 امتیاز 334| دستبند ظرریف جواهر المانی
5,050 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |334 امتیاز 334| آخرین!گردنبند ظریف جواهر المانی
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |334 امتیاز 334| آخرین!نیم ست جواهر المانی
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |334 امتیاز 334| گوشواره جواهر نگین
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |334 امتیاز 334| اخرین!دستبند جواهر نگین فیروزه
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |334 امتیاز 334| عالی!گردنبند ظریف نگین جواهر المانی
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |334 امتیاز 334| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
4,518 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |334 امتیاز 334| آویزظریف فیروزه جواهر المانی
3,000 تومان
شماره صفحه: