کارنامه معاملات فروش mazanshop

اطلاعات مربوط به کاربر mazanshop مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر mazanshop مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره mazanshop
کارنامه معاملات mazanshop
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
0 342 1307 2327 3352
قابل قبول قابل قبول
0 7 79 110 173
ناراضی ناراضی
0 3 43 52 64
مجموع امتیازات 0 339 1264 2275 3288

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  موفق باشی
زمان ارسال فیدبک:1396/02/04 - زمان خرید:1396/01/26
faridz5225 |420 امتیاز 420| گوشواره جواهر مرواید
2,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/02/04 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |420 امتیاز 420| آخرین!نیم ست جواهر المانی
4,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/02/04 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |420 امتیاز 420| گوشواره جواهر مرواید
2,000 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |129 امتیاز 129| اخرین!دستبند جواهر نگین قرمز
7,250 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/29
tajika8207 |129 امتیاز 129| دستبند ظرریف جواهر المانی
8,555 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |129 امتیاز 129| آخرین!انگشتر جواهر اوپال
3,750 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |129 امتیاز 129| آخرین!نیم ست جواهر نگین رنگی جواهر
11,500 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |129 امتیاز 129| اخرین!دستبند جواهر نگین قلب آبی
6,569 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |129 امتیاز 129| اخرین!دستبند جواهر نگین پروانه
7,250 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |129 امتیاز 129| اخرین!دستبند جواهر نگین پروانه
7,887 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/27
tajika8207 |129 امتیاز 129| اخرین!دستبند جواهر نگین فیروزه
5,300 تومان
  ممنون زیباست
زمان ارسال فیدبک:1396/02/03 - زمان خرید:1396/01/29
tajika8207 |129 امتیاز 129| انگشتر جواهر ظریف نگین گل
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |420 امتیاز 420| دستبند ظرریف جواهر المانی
5,050 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |420 امتیاز 420| آخرین!گردنبند ظریف جواهر المانی
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |420 امتیاز 420| آخرین!نیم ست جواهر المانی
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
faridz5225 |420 امتیاز 420| گوشواره جواهر نگین
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |420 امتیاز 420| اخرین!دستبند جواهر نگین فیروزه
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |420 امتیاز 420| عالی!گردنبند ظریف نگین جواهر المانی
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |420 امتیاز 420| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
4,518 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/28
faridz5225 |420 امتیاز 420| آویزظریف فیروزه جواهر المانی
3,000 تومان
شماره صفحه: