کارنامه معاملات فروش mazanshop

اطلاعات مربوط به کاربر mazanshop مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر mazanshop مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره mazanshop
                    
                           Silver                     
نام کاربری: mazanshop |974 امتیاز 974|
درصد امتیاز مثبت:  99.1 %
تاریخ عضویت:  1391/01/23
استان و شهر:  مازندران | بابل
تعداد خریداران قبلی:  2135
تعداد کالاهای در حال فروش:  122
کارنامه معاملات mazanshop
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
384 1062 1389 1586 2429
ممتنع ممتنع
29 51 56 69 123
ناراضی ناراضی
4 9 12 15 25
مجموع امتیازات 380 1053 1377 1571 2404

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدار / فروشندهکالا
 
ممتنع - 0 امتیاز
کیفیت متوسط
زمان ارسال فیدبک:1395/11/05 - زمان خرید:1395/11/02
amirgooneh |2 امتیاز 2| فندک بنزینی.Wolf.نقره ایNoble Elegant
12,499 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/01
hajilari |8 امتیاز 8| گردنبند نقره فلش جواهر المانی
5,500 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
OK tnx
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/04
clofcl0674 |7 امتیاز 7| گردنبند نقره ستاره جواهر المانی
5,200 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
ok
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/27
IBMGREEN |327 امتیاز 327| مزایده بینظیر تستر مردانه 212فوق العاده نایاب
9,200 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
ok
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/27
IBMGREEN |327 امتیاز 327| مزایده ویژه تستر تام فورد بلک ارکیدTOM FORD
10,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| گردنبند نقره گل ظریف جواهر المانی
3,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| میخک ظریف جواهر المانی
3,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| گردنبند اشک نقره جواهر المانی
3,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| فندک بنزینی.JackPot.نقره ایNoble Elegant
10,250 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| انگشتر نقره عروس ظریف آلمانی
3,750 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| گردنبند نقره اشک جواهر المانی
4,500 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| دستبند نقره جواهر المانی
3,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| گردنبند برگ نقره زیبا ظریف المانی
3,750 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر تشکر خیلی خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/11/03
clofcl0674 |7 امتیاز 7| فندک بنزینی.tiger.نقره ای Noble Elegant
8,999 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تشکر از فروشنده
زمان ارسال فیدبک:1395/11/03 - زمان خرید:1395/11/03
minooi0634 |16 امتیاز 16| انگشترنقره ظریف آلمانی
2,500 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تکشر از ف
زمان ارسال فیدبک:1395/11/03 - زمان خرید:1395/11/03
minooi0634 |16 امتیاز 16| جعبه چوبی جواهرات.7تایی
11,111 تومان
 
راضی - 1 امتیاز

زمان ارسال فیدبک:1395/11/03 - زمان خرید:1395/10/25
mojtabaaz |67 امتیاز 67| فندک بنزینی.Casino.نقره ایNoble Elegant
18,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
ممنون ...خوشبختانه به پاش اومد
زمان ارسال فیدبک:1395/11/02 - زمان خرید:1395/10/20
ashaza1588 |10 امتیاز 10| پوتین چرم طرح کت cat
30,200 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
mamnoon..
زمان ارسال فیدبک:1395/11/02 - زمان خرید:1395/10/26
mohammadh2 |133 امتیاز 133| فندک بنزینی LasVegas.برنزیNoble Elegant
10,988 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
mamnoon..
زمان ارسال فیدبک:1395/11/02 - زمان خرید:1395/10/26
mohammadh2 |133 امتیاز 133| فندک بنزینی.ققنوس.برنزی Noble Elegant
8,989 تومان
شماره صفحه: