کارنامه معاملات فروش mazanshop

اطلاعات مربوط به کاربر mazanshop مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر mazanshop مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره mazanshop

کارنامه معاملات mazanshop

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
28 77 191 2082 3429
قابل قبول
3 9 9 110 182
ناراضی
0 0 0 48 64
مجموع امتیازات 28 77 191 2034 3365


 امتیازشرحخریدارکالا
  متشکرم.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/19 - زمان خرید:1396/07/14
global1991 |10 امتیاز 10| چاقو کارتی
15,555 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
1369e106 |3 امتیاز 3| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
7,408 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
1369e106 |3 امتیاز 3| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
7,999 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
1369e106 |3 امتیاز 3| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
7,300 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
1369e106 |3 امتیاز 3| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
7,850 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
esame510 |2 امتیاز 2| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
7,800 تومان
  ok
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
esame941 |4 امتیاز 4| عالی! گردنبند نگین جواهر
4,875 تومان
  ok
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
esame941 |4 امتیاز 4| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
7,001 تومان
  ok
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
esame941 |4 امتیاز 4| عالی! گردنبند نگین جواهر
4,750 تومان
  ok
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/06
esame941 |4 امتیاز 4| عالی! گردنبند نگین جواهر
4,888 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/02
smt.ma6550 |78 امتیاز 78| انگشتر گل جواهر نگین
6,999 تومان
  با درود، بسیار سپاسگذارم
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/05
artous5351 |114 امتیاز 114| عالی!نیم ست نگین جواهر المانی
4,749 تومان
  با تشکر از فروشنده محترم و عرض پوزش بابت تأخیر اعلام دریافت کالا. ممنون عالی بود.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/01
mehraz1326 |29 امتیاز 29| گردنبند ظریف جواهر المانی
2,000 تومان
  با تشکر از فروشنده محترم و عرض پوزش بابت تأخیر اعلام دریافت کالا. ممنون عالی بود.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/01
mehraz1326 |29 امتیاز 29| انگشتر ظریف جواهر نگین
2,000 تومان
  با تشکر از فروشنده محترم و عرض پوزش بابت تأخیر اعلام دریافت کالا. ممنون عالی بود.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/01
mehraz1326 |29 امتیاز 29| جعبه چوبی . تکی
3,000 تومان
  با تشکر از فروشنده محترم و عرض پوزش بابت تأخیر اعلام دریافت کالا. ممنون عالی بود.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/01
mehraz1326 |29 امتیاز 29| گردنبند ظریف جواهر المانی
2,000 تومان
  با تشکر از فروشنده محترم و عرض پوزش بابت تأخیر اعلام دریافت کالا. ممنون عالی بود.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/01
mehraz1326 |29 امتیاز 29| گوشواره جواهر نگین دار
2,000 تومان
  با تشکر از فروشنده محترم و عرض پوزش بابت تأخیر اعلام دریافت کالا. ممنون عالی بود.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/10 - زمان خرید:1396/07/01
mehraz1326 |29 امتیاز 29| گوشواره جواهر نگین دار
2,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/07/08 - زمان خرید:1396/07/04
hamze_k |13 امتیاز 13| انگشتر نگین مکعب
2,500 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/07/08 - زمان خرید:1396/07/04
hamze_k |13 امتیاز 13| عالی!سیاه قلم نگین جواهر المانی
2,000 تومان
شماره صفحه: