کارنامه معاملات فروش m.yous0825

اطلاعات مربوط به کاربر m.yous0825 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر m.yous0825 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره m.yous0825
کارنامه معاملات m.yous0825
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
0 0 0 1 1
قابل قبول قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 1 1

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
نظری در این قسمت وجود ندارد