کارنامه معاملات فروش kalagostar

اطلاعات مربوط به کاربر kalagostar مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر kalagostar مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره kalagostar

kalagostar

کارنامه معاملات kalagostar

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 2 28
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 2 28


 امتیازشرحخریدارکالا
  تاخیر در ارسال کمی اذیت کننده بود
زمان ارسال فیدبک:1396/03/17 - زمان خرید:1396/03/07
darvis7377 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/12/25 - زمان خرید:1395/12/22
mh80496830 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/10/06 - زمان خرید:1395/09/29
mohama3791 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  با سپاس از شما دوستان و زحمت کشان این عرصه کالا ارسالی به موقه دستم رسید
زمان ارسال فیدبک:1395/08/29 - زمان خرید:1395/08/23
nojava1900 |16 امتیاز 16| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1395/07/30 - زمان خرید:1395/07/25
rezas812 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  از کیفبت کالا و زمان تحویل آن کاملاً رضایت دارم.
زمان ارسال فیدبک:1395/06/20 - زمان خرید:1395/06/17
moltof2877 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  سلام بسیار متشکرم از فروش این بند رخت واقعا راحت شدم
زمان ارسال فیدبک:1395/05/24 - زمان خرید:1395/05/20
msaraf2747 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/03/18 - زمان خرید:1395/03/05
aminbe6472 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  تایید تلفنی
زمان ارسال فیدبک:1395/03/03 - زمان خرید:1395/02/26
parssa0972 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  تایید تلفنی
زمان ارسال فیدبک:1395/03/01 - زمان خرید:1395/02/18
m.khod5368 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  ok
زمان ارسال فیدبک:1394/09/26 - زمان خرید:1394/09/21
doctor9400 |109 امتیاز 109| بلوز زنانه ترک، مارک پولکان
24,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1394/08/23 - زمان خرید:1394/08/17
gouran1574 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1394/08/05 - زمان خرید:1394/07/21
ptwebs7747 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1394/06/31 - زمان خرید:1394/06/17
tatita1114 |1 امتیاز 1| چادر 10نفره کیت (رنگ زرد-خاکستری) بهمراه پوشش
285,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1394/06/25 - زمان خرید:1394/06/18
hr.wwt8491 |4 امتیاز 4| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  ok
زمان ارسال فیدبک:1394/06/23 - زمان خرید:1394/06/20
keshav5629.42 |43 امتیاز 43| عروسک سیت پتس Seat Pets مدل گربه
50,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1394/06/21 - زمان خرید:1394/06/15
javan84315 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1394/06/07 - زمان خرید:1394/06/03
khosra2907 |1 امتیاز 1| چادر مسافرتی 10 نفره کیت (رنگ خاکی-قرمزآجری)
245,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1394/05/11 - زمان خرید:1394/05/04
sah.as6689 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1394/05/10 - زمان خرید:1394/04/30
n.mous3109 |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
شماره صفحه: