کارنامه معاملات فروش jvdt1.8926

اطلاعات مربوط به کاربر jvdt1.8926 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jvdt1.8926 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره jvdt1.8926

jvdt1.8926

کارنامه معاملات jvdt1.8926

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
136 486 1401 2708 4901
قابل قبول
4 17 37 48 90
ناراضی
0 0 0 0 7
مجموع امتیازات 136 486 1401 2708 4894


 امتیازشرحخریدارکالا
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
www.ma1312 |2 امتیاز 2| بذر موز پارادایس Musa × paradisiaca
12,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
www.ma1312 |2 امتیاز 2| بذر گیاه دارویی به لیمو (مناسب دمنوش)
5,500 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
www.ma1312 |2 امتیاز 2| بذر چای سبز Green Tea
6,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
www.ma1312 |2 امتیاز 2| بذر گیاه برگ عسل (قند طبیعی)Stevia rebaudiana
6,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
www.ma1312 |2 امتیاز 2| بذر گیاه دارویی کتان Linum Usitatissimum
4,000 تومان
  از زمان تحویل بسته و محصول راضیم ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
mrheid5732 |1 امتیاز 1| بذر گل بسیار زیبای "دستکش روباه" Foxglove
8,000 تومان
  از زمان تحویل بسته و محصول راضیم ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
mrheid5732 |1 امتیاز 1| بذر گل خفاش سیاه Tacca Chantrieri
8,000 تومان
  از زمان تحویل بسته و محصول راضیم ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
mrheid5732 |1 امتیاز 1| بذر بونسای افرا سرخ ژاپنی Japanese Red Maple
8,400 تومان
  از زمان تحویل بسته و محصول راضیم ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
mrheid5732 |1 امتیاز 1| بذر بونسای آدنیوم Adenium Obesum Bonsai
8,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/19
vmprki3397 |1 امتیاز 1| بذر گران ترین رز جهان : رز جولیت Juliet rose
8,000 تومان
  تشکر فروشنده محترم
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/22
kaveh60818 |58 امتیاز 58| بذر وارداتی گل "فراموشم نکن" Forget me not
6,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/20
falahi7219 |6 امتیاز 6| بذر گل زیبای مارگاریت سفید Marguerite Daisy
4,750 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/20
falahi7219 |6 امتیاز 6| بذر کمیاب درخت پالونیا ملکه Paulownia
7,600 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/24
falahi7219 |6 امتیاز 6| بذر کمیاب درخت باران طلایی با جوانه زنی عالی
6,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/22
falahi7219 |6 امتیاز 6| ّبذر حقیقی لاله واژگون بنفش F. meleagris
7,200 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/22
falahi7219 |6 امتیاز 6| بذر پیچک بستون Boston Ivy
5,400 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/22
falahi7219 |6 امتیاز 6| بذر ابریشمی مصری Caesalpinia gilliesii
4,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/28 - زمان خرید:1396/05/22
falahi7219 |6 امتیاز 6| بذر کمیاب درخت باران طلایی با جوانه زنی عالی
5,400 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/25 - زمان خرید:1396/05/21
jameja6053 |30 امتیاز 30| بذر بونسای شیرخشت Cotoneaster Bonsai
4,750 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/05/25 - زمان خرید:1396/05/21
jameja6053 |30 امتیاز 30| بذر بونسای لونیسرا ژاپنی Lonicera japonica
5,700 تومان
شماره صفحه: