کارنامه معاملات فروش jvdt1.8926

اطلاعات مربوط به کاربر jvdt1.8926 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jvdt1.8926 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره jvdt1.8926

jvdt1.8926

کارنامه معاملات jvdt1.8926

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
147 414 1032 2502 5180
قابل قبول
3 7 34 50 93
ناراضی
0 0 0 0 7
مجموع امتیازات 147 414 1032 2502 5173


 امتیازشرحخریدارکالا
  عالی ممنون و موفق باشید
زمان ارسال فیدبک:1396/08/01 - زمان خرید:1396/07/30
baba.h2556 |22 امتیاز 22| بذرهای اختصاصی کاربر گرامی baba.h2556
25,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/08/01 - زمان خرید:1396/07/24
sasana8215 |1 امتیاز 1| بذر خیار آفریقایی (کی وا نو) Kiwano
17,100 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/25
pnueng3422 |27 امتیاز 27| بذرهای اختصاصی کاربر گرامی pnueng3422
32,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر ذرت قرمز فلینت Red Flint Corn زود بازده
5,700 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر پاین بری Pine Berryتوت فرنگی سفید آناناسی
7,600 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر چقندر طلایی Touchstone Gold Beet
3,800 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| برای اولین بار در ایران: بذر خیار مشک
11,400 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر وارداتی گل کلم Super Snowball Cauliflower
3,800 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر کلم قمری بنفش Purple Kohlrabi
4,750 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر میوه خوشمزه " الدر بری " Elderberry
5,700 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| اولین بار در ایران: بذر امین الدوله شفاف
7,600 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر گل خوراکی آگاتی Sesbania grandiflora
4,750 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر میوه زیبای گوشواره ای Euonymus europaeus
5,700 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/27 - زمان خرید:1396/07/24
h9101195 |3 امتیاز 3| اولین بار در ایران: بذر بلایت توت فرنگی Blite
7,600 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/27 - زمان خرید:1396/07/24
h9101195 |3 امتیاز 3| بذر درخت میوه جابوتیکا Jabuticaba
7,600 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/27 - زمان خرید:1396/07/24
h9101195 |3 امتیاز 3| بذر میوه خوشمزه " الدر بری " Elderberry
5,700 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/27 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر سبزی خوراکی "چیکوری فریسی" Frisee Chicory
5,700 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/27 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر گل آفتابگردان رنگارنگ Colorful Sunflower
3,800 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/27 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| بذر کانادایی راز بری مشکی Black Raspberry
5,700 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/07/27 - زمان خرید:1396/07/23
rasoul2595 |6 امتیاز 6| برای اولین بار در ایران: بذر میوه اسکرو پاین
22,800 تومان
شماره صفحه: