کارنامه معاملات فروش jvdt1.8926

اطلاعات مربوط به کاربر jvdt1.8926 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jvdt1.8926 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره jvdt1.8926
jvdt1.8926
                    
                           Silver                     
نام کاربری: jvdt1.8926 |767 امتیاز 767|
درصد امتیاز مثبت:  99.7 %
تاریخ عضویت:  1394/03/05
استان و شهر:  فارس | شیراز
تعداد خریداران قبلی:  3293
تعداد کالاهای در حال فروش:  442
کارنامه معاملات jvdt1.8926
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
218 567 1255 2638 3258
ممتنع ممتنع
2 9 11 44 52
ناراضی ناراضی
0 0 0 7 7
مجموع امتیازات 218 567 1255 2631 3251

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدار / فروشندهکالا
 
راضی - 1 امتیاز
عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/05 - زمان خرید:1395/11/04
mohamm0046 |14 امتیاز 14| بذر خیار آفریقایی (کی وا نو) Kiwano
6,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/05 - زمان خرید:1395/11/04
mohamm0046 |14 امتیاز 14| برای اولین بار در ایران: بذر درخت خون اژدها
20,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/05 - زمان خرید:1395/11/04
mohamm0046 |14 امتیاز 14| بذر میوه خوشمزه "استار فروت" Star Fruit
6,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/05 - زمان خرید:1395/11/04
mohamm0046 |14 امتیاز 14| بذر 3 نوع بائوباب
8,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/30
hosein1738.90 |1 امتیاز 1| قارچ کش بنومیل Benomyl پودری حل شونده در آب
10,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/30
hosein1738.90 |1 امتیاز 1| 100 بذر میوه دراگون فروت White Dragon Fruit
10,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/30
hosein1738.90 |1 امتیاز 1| بذر درخت "شاخ گوزنی" Rhus typhina
3,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
متشکر
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/30
hosein1738.90 |1 امتیاز 1| بذر بونسای کرپ میرتل Crape Myrtle Bonsai
5,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/30
hosein1738.90 |1 امتیاز 1| بذر درخت گل طاووسی Cytisus
4,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/30
hosein1738.90 |1 امتیاز 1| بذر بونسای ابریشم Albizia julibrissin Bonsai
5,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/30
hosein1738.90 |1 امتیاز 1| بذر گیاه زیبای کرچک Ricinus communis
5,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/30
hosein1738.90 |1 امتیاز 1| بذر گوجه چری F1 واریته سوپر سوییت 100
4,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/28
shahro2780 |1 امتیاز 1| بذر گل رز قرمز مخملی Velvet Red Rose
4,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/28
shahro2780 |1 امتیاز 1| بذر گل زیبای گازانیا Gazania Splendens
2,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/28
shahro2780 |1 امتیاز 1| بذر لیلیوم ببر آمریکایی Lilium superbum
6,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/28
shahro2780 |1 امتیاز 1| بذر بونسای آزالیا Azalea Bonsai
8,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/28
shahro2780 |1 امتیاز 1| بذر گل یاس خوشه ای Syringa Vulgaris
8,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/28
shahro2780 |1 امتیاز 1| بذر گل رز بنفش Purple Rose
3,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/28
shahro2780 |1 امتیاز 1| بذر رز دورنگ آبی و صورتی Blue and Pink Rose
3,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/11/04 - زمان خرید:1395/10/28
shahro2780 |1 امتیاز 1| بذر گل رز سیاه Black Rose
5,000 تومان
شماره صفحه: