کارنامه معاملات فروش jvdt1.8926

اطلاعات مربوط به کاربر jvdt1.8926 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jvdt1.8926 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره jvdt1.8926
jvdt1.8926
کارنامه معاملات jvdt1.8926
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
168 705 1612 2868 4660
قابل قبول قابل قبول
2 20 27 45 77
ناراضی ناراضی
0 0 0 1 7
مجموع امتیازات 168 705 1612 2867 4653

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/28
hamidreza8564 |2 امتیاز 2| بذر کمیاب گل زیبای آلیوم Allium Flower
6,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/28
hamidreza8564 |2 امتیاز 2| بذر گیاه برگ عسل (قند طبیعی)Stevia rebaudiana
6,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/28
hamidreza8564 |2 امتیاز 2| بذر نعنا گربه ای (Nepeta cataria (Catnip
5,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/28
hamidreza8564 |2 امتیاز 2| بذر گل زیبای مارگاریت سفید Marguerite Daisy
10,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/27
m.khan2310 |1 امتیاز 1| بذر گل رز بنفش Purple Rose
5,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/27
m.khan2310 |1 امتیاز 1| بذر رز دورنگ آبی و صورتی Blue and Pink Rose
4,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/27
m.khan2310 |1 امتیاز 1| بذر گل رز سیاه Black Rose
6,000 تومان
  اوکی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/30
eslami5878 |2 امتیاز 2| بذر اسفناج رونده مالابار Malabar Spinach
12,000 تومان
  رسیدن خرید
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
sh.kas0482 |1 امتیاز 1| بذر گران ترین رز جهان : رز جولیت Juliet rose
8,000 تومان
  رسیدن خرید
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
sh.kas0482 |1 امتیاز 1| بذر گل رز سیاه Black Rose
6,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر سبزی نعنا Mint Vegetable
10,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر گوجه فرنگی کشیده رومی Roma Tomato
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر کرفس Celery
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر اصلاح شده "فلفل دلمه قرمز شیرین" پر محصول
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر اصلاح شده "فلفل دلمه نارنجی" پر محصول
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر اصلاح شده "فلفل دلمه زرد" پر محصول
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر اصلاح شده "فلفل دلمه سبز" پر محصول
4,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| برای اولین بار در ایران: بذر ریحان مقدس
5,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر گل یاس خوشه ای Syringa Vulgaris
8,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
pouyanfarni |24 امتیاز 24| بذر F1 گیاه دارویی رزماری Rosemary
6,000 تومان
شماره صفحه: