کارنامه معاملات فروش javad56

اطلاعات مربوط به کاربر javad56 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر javad56 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره javad56
javad56
کارنامه معاملات javad56
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
47 81 249 249 392
قابل قبول قابل قبول
0 0 0 0 8
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 47 81 249 249 392

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/25
amirka4330 |466 امتیاز 466| 100 دینار نیکل احمد شاه
20,001 تومان
  سپاس و درود
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/19
sekeha |888 امتیاز 888| 100 و50 دینارمسی
7,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| جفت 50 دینار مسی 1322
11,501 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| 100 دینار نیکل محمد علی شاه
21,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| دو هزار دینار رضا شاه
26,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| دو هزار دینار رضا شاه
25,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| سکه نقره دوقران دینار احمد شاه
22,501 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| سکه نقره دوقران دینار احمد شاه
31,501 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| سکه نقره دو هزار دینار احمد شاه
35,250 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| سکه نقره دو هزار دینار احمد شاه
35,501 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/27
davood9879.9 |173 امتیاز 173| سکه نقره دو هزار دینار احمد شاه
31,250 تومان
  با کمال تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/02/30 - زمان خرید:1396/02/23
azekavat2008 |377 امتیاز 377| سکه قدمت بالای اتریش1760
27,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/02/28 - زمان خرید:1396/02/25
mkvahidi |164 امتیاز 164| سکه نقره دوقران دینار احمد شاه
39,500 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/02/28 - زمان خرید:1396/02/25
mkvahidi |164 امتیاز 164| یک هزار دینار نقره احمد شاه
25,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/02/28 - زمان خرید:1396/02/25
mkvahidi |164 امتیاز 164| ژتون اسب دوانی فرح اباد
6,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/02/28 - زمان خرید:1396/02/25
mkvahidi |164 امتیاز 164| مدال برنجی روسی
11,000 تومان
  رسید دستت درد نکنه ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/02/27 - زمان خرید:1396/02/24
hadib10225 |69 امتیاز 69| سکه قدمت بالای روسیه 19 گرم نقره
39,000 تومان
  رسید دستت درد نکنه ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/02/27 - زمان خرید:1396/02/24
hadib10225 |69 امتیاز 69| دوقران نقره احمد شاه
22,200 تومان
  رسید دستت درد نکنه ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/02/27 - زمان خرید:1396/02/24
hadib10225 |69 امتیاز 69| سکه قدمت بالای هلند 15 گرم نقره
47,000 تومان
  کالا دریافت شد.
زمان ارسال فیدبک:1396/02/27 - زمان خرید:1396/02/24
ferdos7988 |270 امتیاز 270| سکه نقره دو هزار دینار احمد شاه
25,501 تومان
شماره صفحه: