کارنامه معاملات فروش jacob2012

اطلاعات مربوط به کاربر jacob2012 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jacob2012 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره jacob2012

jacob2012

کارنامه معاملات jacob2012

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
68 330 690 1933 5325
قابل قبول
18 38 56 113 290
ناراضی
1 4 7 8 22
مجموع امتیازات 67 326 683 1925 5303


 امتیازشرحخریدارکالا
  هیچ کدوم سبز نشد
زمان ارسال فیدبک:1396/09/20 - زمان خرید:1395/12/03
zirabs5723 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی انگور کمیاب شمشیری
23,760 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/09 - زمان خرید:1396/08/28
s.maza5105.33 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی بونسای افرای سرخ
7,000 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/09 - زمان خرید:1396/08/28
s.maza5105.33 |1 امتیاز 1| بذر بونسای بسیار زیبای پرتقال
7,000 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/09 - زمان خرید:1396/08/28
s.maza5105.33 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی گل گندم
4,000 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/09 - زمان خرید:1396/08/28
s.maza5105.33 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی افرای ژاپنی ریز برگ
8,900 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/09 - زمان خرید:1396/08/28
s.maza5105.33 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی نخل واشنگتن
4,000 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/09 - زمان خرید:1396/08/28
s.maza5105.33 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی لیمو ترش زرد
6,000 تومان
  بذرهای خوبی دارید
زمان ارسال فیدبک:1396/09/08 - زمان خرید:1396/05/10
search1723 |3 امتیاز 3| بذر وارداتی انگور آمریکایی دانه درشت
14,000 تومان
  دستتون درد نکنه.دستم رسید.سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/09/08 - زمان خرید:1396/08/17
moh1258914 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی گل ناز پرپر الوان
4,000 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/27
sahars2668 |3 امتیاز 3| بذر رز سبز
7,900 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/27
sahars2668 |3 امتیاز 3| بذر رز کمیاب و گرانقیمت juliet
8,900 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/27
sahars2668 |3 امتیاز 3| بذر وارداتی فلفل سفید
4,000 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/27
sahars2668 |3 امتیاز 3| بذر وارداتی فلفل سیاه
3,500 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/27
sahars2668 |3 امتیاز 3| بذر وارداتی و کمیاب رز مشگی
7,900 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/27
sahars2668 |3 امتیاز 3| بذر وارداتی کاکتوس چانه شکلاتی
7,000 تومان
  تایید تلفنی سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/27
sahars2668 |3 امتیاز 3| بذر سیب وحشی برای اولین بار در ایران
15,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/05 - زمان خرید:1396/08/24
roosta7304 |2 امتیاز 2| بذر نایاب گلابی بنفش برای اولین بار
18,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/05 - زمان خرید:1396/08/24
sahars2668 |3 امتیاز 3| بذر انگور رنگین کمان
22,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/09/05 - زمان خرید:1396/08/27
davoud6887 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی حسن یوسف الوان
8,900 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/09/05 - زمان خرید:1396/08/27
davoud6887 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی بونسای افرای سرخ
7,000 تومان
شماره صفحه: