کارنامه معاملات فروش jacob2012

اطلاعات مربوط به کاربر jacob2012 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jacob2012 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره jacob2012
jacob2012
                    
                           Silver                     
نام کاربری: jacob2012  |1151 امتیاز 1151|
درصد امتیاز مثبت:  99.6 %
تاریخ عضویت:  1391/12/10
استان و شهر:  آذربایجان شرقی | تبریز
تعداد خریداران قبلی:  4679
تعداد کالاهای در حال فروش:  495
کارنامه معاملات jacob2012
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
214 674 1248 1869 4546
قابل قبول قابل قبول
21 33 60 82 232
ناراضی ناراضی
0 0 1 7 15
مجموع امتیازات 214 674 1247 1862 4531

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/30
samira65 |2 امتیاز 2| بذر F1 شمعدانی قرمز- Geranium bullseye salm
8,900 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/30
samira65 |2 امتیاز 2| بذر F1 شمعدانی صورتی - Geranium bullseye salm
8,900 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/30
samira65 |2 امتیاز 2| بذر گل بسیار زیبای شقایق نعمانی
4,000 تومان
  ممنون لطف گردید
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/28
arsalan0311 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی میوه اژدها سفید
5,000 تومان
  ممنون لطف گردید
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/28
arsalan0311 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی بونسای ویستریا سفید
8,900 تومان
  ممنون لطف گردید
زمان ارسال فیدبک:1396/03/03 - زمان خرید:1396/02/28
arsalan0311 |2 امتیاز 2| بذر کمیاب میوه اژدها نارنجی
7,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| کود بنفشه آفریقایی - African violets
5,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| 3 عدد کارت زرد حشرات محصول انگلیس
5,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| بذر بونسای زیبای انگور سیاه
8,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| بذر خیار خاردار - Barbed Cucumber
6,500 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| بذر گوجه چری سوپر سوییت 100 - Super Sweet 100
6,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| بذر بونسای بسیار زیبای پرتقال
7,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| بذر کمیاب گوجه سیاه
5,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| بذر وارداتی گوجه چری آبشاری
6,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| کود کامل آمریکایی
7,000 تومان
  خیلی دیر ارسال شد
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/26
tan4x |7 امتیاز 7| کود آمریکایی مخصوص گلدهی
7,000 تومان
  ممنون انشاالله بذرا خوب باشه
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/22
mohsenfzpr |8 امتیاز 8| بذر وارداتی هویج رنگی
4,000 تومان
  ممنون انشاالله بذرا خوب باشه
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/22
mohsenfzpr |8 امتیاز 8| بذر وارداتی میوه اژدها قرمز
6,000 تومان
  ممنون انشاالله بذرا خوب باشه
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/22
mohsenfzpr |8 امتیاز 8| بذر کمیاب گوجه سیاه
5,000 تومان
  ممنون انشاالله بذرا خوب باشه
زمان ارسال فیدبک:1396/03/01 - زمان خرید:1396/02/22
mohsenfzpr |8 امتیاز 8| بذر وارداتی گوجه چری آبشاری
6,000 تومان
شماره صفحه: