کارنامه معاملات فروش jacob2012

اطلاعات مربوط به کاربر jacob2012 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jacob2012 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره jacob2012

jacob2012

کارنامه معاملات jacob2012

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
82 402 1054 2027 4914
قابل قبول
7 22 48 90 247
ناراضی
0 1 1 6 16
مجموع امتیازات 82 401 1053 2021 4898


 امتیازشرحخریدارکالا
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی توت فرنگی گلدانی
5,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی گوجه گلدانی زرد
6,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی گوجه قرمز چری
4,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر کمیاب فیسالیس زرد
4,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی توت فرنگی جیانت
6,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی گوجه چری آبشاری
6,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی فیسالیس قرمز
5,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| قارچ کش کاربندازیم - Carbendzim
3,500 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر گوجه زرد چری
4,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر فلفل ریز شیرین
4,000 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/05/26 - زمان خرید:1396/05/21
alifak6317 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی مرزه
3,000 تومان
  با سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/05/25 - زمان خرید:1396/05/19
Majids0936 |159 امتیاز 159| قلمه ساکولنت کراسولا - Crassula Ovata
8,900 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/23 - زمان خرید:1396/05/16
ir20033399 |2 امتیاز 2| بذر کمیاب لیموترش قرمز
13,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/23 - زمان خرید:1396/05/16
ir20033399 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی و کمیاب فلفل رنگی
6,000 تومان
  کالا همراه اشانتیون به دستم رسید.متشکرم.
زمان ارسال فیدبک:1396/05/21 - زمان خرید:1396/05/15
ahmadv9052.26 |2 امتیاز 2| آخرین بسته 1000 عددی بذر گوجی بری - Goji Berry
80,000 تومان
  خوب بود
زمان ارسال فیدبک:1396/05/21 - زمان خرید:1396/05/15
hossen0877 |1 امتیاز 1| 100 عدد بذر گوجی بری
15,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/21 - زمان خرید:1396/05/09
moosav7112 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی توت فرنگی گلخانه ای
5,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/21 - زمان خرید:1396/05/09
moosav7112 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی توت فرنگی جیانت
6,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/21 - زمان خرید:1396/05/09
moosav7112 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی شاه توت
7,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/05/21 - زمان خرید:1396/05/09
moosav7112 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی و کمیاب سیب سفید
14,000 تومان
شماره صفحه: