کارنامه معاملات فروش jacob2012

اطلاعات مربوط به کاربر jacob2012 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jacob2012 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره jacob2012
jacob2012
کارنامه معاملات jacob2012
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
175 637 1277 1956 4715
قابل قبول قابل قبول
3 34 41 82 235
ناراضی ناراضی
0 0 1 7 15
مجموع امتیازات 175 637 1276 1949 4700

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  رسیدن خرید
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
sh.kas0482 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی حسن یوسف سبز وصورتی
5,000 تومان
  رسیدن خرید
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
sh.kas0482 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی حسن یوسف آناناسی
5,000 تومان
  رسیدن خرید
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/29
sh.kas0482 |1 امتیاز 1| بذر رز سبز
7,900 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/11
sh.mah3726 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی انجیر سبز
16,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/01 - زمان خرید:1396/03/11
sh.mah3726 |1 امتیاز 1| بذر وارداتی و کمیاب انجیر بنفش
30,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر سیب وحشی برای اولین بار در ایران
15,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی میوه اژدها سفید
5,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی و پر محصول انگور قرمز
6,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی انگور آمریکایی دانه درشت
7,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی گوجه گلابی زرد
5,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی میوه اژدها زرد
6,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر گوجه چری سوپر سوییت 100 - Super Sweet 100
6,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر لیتوپس الوان - Lithops
14,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
shahab1277 |2 امتیاز 2| بذر رز سبز
7,900 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/22
hamid.1313.19 |20 امتیاز 20| هورمون ریشه زایی دکتر پلنت - Dr Plant
3,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/21
mansoo8560 |2 امتیاز 2| بذر وارداتی آفتابگردان
4,000 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
nazani8639.43 |7 امتیاز 7| بذر وارداتی کرفس
4,000 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
nazani8639.43 |7 امتیاز 7| بذر وارداتی تربچه انگشتی
3,000 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
nazani8639.43 |7 امتیاز 7| بذر وارداتی و کمیاب گل آشلانتوس چند رنگ
3,000 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/03/31 - زمان خرید:1396/03/25
nazani8639.43 |7 امتیاز 7| بذر وارداتی توت فرنگی جیانت
6,000 تومان
شماره صفحه: