کارنامه معاملات فروش hbybym7913

اطلاعات مربوط به کاربر hbybym7913 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر hbybym7913 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره hbybym7913
کارنامه معاملات hbybym7913
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
505 1317 2250 4456 9853
قابل قبول قابل قبول
10 22 31 68 108
ناراضی ناراضی
1 3 6 14 25
مجموع امتیازات 504 1314 2244 4442 9828

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  عالیه
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/26
hamed.haghzadeh |3 امتیاز 3| تورمالین خوش رنگ اصل معدنی با وزن 17/5قیراط
35,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/24
ramzan3021 |31 امتیاز 31| انگشتر سلطنتی یاقوت سرخ مخراج کاری 2میلیونی
261,500 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/31
sepehr6685 |9 امتیاز 9| انگشتر سلطنتی 7شرف خطی یمنی ضابطی1میلیونی
327,820 تومان
  متاسفانه از کیفیت لازم برخوردار نبود و نگین ها کنده شدند و در بسته بندی مناسب ارائه نشد
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/28
rezamalek |410 امتیاز 410| انگشتر سلطنتی یاقوت سرخ افریقا مخراج کاری2میلیونی
183,500 تومان
  😘😊😁😀😀😄
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| انگشتر سلطنتی یاقوت کبود آفریقایی1میلیونی
134,080 تومان
  😁
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| نگین درشت و فوق العاده زیبا شجر قائن
20,000 تومان
  😊
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| یاقوت سرخ خوشرنگ اصل افریقا
17,000 تومان
  😊
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| اکومارین اصل معدنی 4/50قیراط
25,000 تومان
  😊
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| 5عدد عقیق فوق آبدار درشت اصل معدنی
35,000 تومان
  😊😁
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| 2عدد اوپال آتشی درشت اصل معدنی14/60قیراط
38,000 تومان
  😁
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| 10عدد عقیق فوق آبدار درشت اصل معدنی
45,000 تومان
  😁😊
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| 2قطعه زمرد درشت معدنی اصل برزیل15.20قیراط
60,000 تومان
  ☺ok
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/31
dadafa8262 |24 امتیاز 24| انگشتر سلطنتی زمرد معدنی اصل برزیل1میلیونی
161,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/03/29
omrana6239 |497 امتیاز 497| انگشتر سلطنتی یاقوت سرخ مخراج کاری 2 میلیونی
227,500 تومان
  سلام عالی بودممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/02
esam215282 |19 امتیاز 19| انگشتر سلطنتی یاقوت سرخ اصل آفریقا 2 میلیونی
225,900 تومان
  سلام عالی بودممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/02
esam215282 |19 امتیاز 19| انگشتر نقره فاخر شرف الشمس آبدار اصل معدنی300تومانی
41,000 تومان
  سلام عالی بودممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/02
esam215282 |19 امتیاز 19| گردنبند فوق العاده زیبا شیر و شمشیر پهلوی
8,250 تومان
  سلام عالی بودممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/02
esam215282 |19 امتیاز 19| ساعت مچی اماکس زیبای زنانه
2,000 تومان
  سلام عالی بودممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/02
esam215282 |19 امتیاز 19| تسبیح کریستال خوشرنگ با تلالو بینظیر رنگ101تایی
4,750 تومان
  سلام عالی بودممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/02
esam215282 |19 امتیاز 19| انگشتر سلطنتی زبرجد خطی آبدار آفریقایی1میلیونی
87,580 تومان
شماره صفحه: