کارنامه معاملات فروش hbybym7913

اطلاعات مربوط به کاربر hbybym7913 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر hbybym7913 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره hbybym7913
                    
                           Gold                     
نام کاربری: hbybym7913 |2365 امتیاز 2365|
درصد امتیاز مثبت:  99.7 %
تاریخ عضویت:  1394/06/23
استان و شهر:  فارس | جهرم
تعداد خریداران قبلی:  4912
تعداد کالاهای در حال فروش:  228
کارنامه معاملات hbybym7913
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
412 916 1760 5303 8299
قابل قبول قابل قبول
3 9 22 50 84
ناراضی ناراضی
2 5 7 15 22
مجموع امتیازات 410 911 1753 5288 8277

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدار / فروشندهکالا
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/03
saeed28 |799 امتیاز 799| فیروزه درشت نیشابوربه وزن 30.47وسایز63_64.
113,500 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/07
alikar |1777 امتیاز 1777| 2عددانگشترنقره زیبا وظریف
16,500 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/07
alikar |1777 امتیاز 1777| انگشترفاخرعقیق بادکرپنج تن
17,055 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/07
alikar |1777 امتیاز 1777| انگشترعقیق بارکاب طرح دار
15,500 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/06
alikar |1777 امتیاز 1777| 50ریالی بانکی انصاری مهران
5,251 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/06
alikar |1777 امتیاز 1777| سکه کمیاب 10دیناری نیکل رضاشاه
12,055 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/06
alikar |1777 امتیاز 1777| سکه کمیاب 50دینار مظفرالدین شاه
15,667 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/06
alikar |1777 امتیاز 1777| 50ریالی بانکی انصاری مهران شماره قشنگ
5,251 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/06
alikar |1777 امتیاز 1777| 5دیناری 1318
3,754 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/06
alikar |1777 امتیاز 1777| 2عددسکه یادبودپهلوی درحدبانکی
5,250 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/10 - زمان خرید:1395/12/08
ali136541 |78 امتیاز 78| 100ریال 1333
2,000 تومان
  با تشکر از شما دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/12/07
faridz5225 |266 امتیاز 266| انگشتر نقره فاخر درمویی خونی اصل معدنی نجف
42,500 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/11/28
email822 |307 امتیاز 307| 10 ریالی 1337
4,500 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/11/28
email822 |307 امتیاز 307| جفت بانکی 20 ریالی انصاری مهران
14,400 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/11/28
email822 |307 امتیاز 307| جفت بانکی 100 ریالی بارگاهی
4,975 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/11/28
email822 |307 امتیاز 307| دو تک 20 ریالی آموزگار سمیعی
3,750 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/12/03
email822 |307 امتیاز 307| 50 جفت بانکی 20 ریالی انصاری مهران
330,000 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/12/03
email822 |307 امتیاز 307| دو تک بانکی 50 ریالی انصاری مهران
8,476 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/11/30
irancoins20 |87 امتیاز 87| 100دینار نیکل 1332-احمدشاه قاجار
7,500 تومان
  تشکر وسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/09 - زمان خرید:1395/11/30
irancoins20 |87 امتیاز 87| 100دینار نیکل 1326-محمدعلیشاه قاجار
9,500 تومان
شماره صفحه: