کارنامه معاملات فروش hamidm2054

اطلاعات مربوط به کاربر hamidm2054 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر hamidm2054 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره hamidm2054
hamidm2054
                    
                                                
نام کاربری: hamidm2054 |90 امتیاز 90|
درصد امتیاز مثبت:  100 %
تاریخ عضویت:  1395/10/08
استان و شهر:  کرمانشاه | کرمانشاه
تعداد خریداران قبلی:  48
تعداد کالاهای در حال فروش:  69
کارنامه معاملات hamidm2054
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
99 447 447 447 447
قابل قبول قابل قبول
2 2 2 2 2
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 99 447 447 447 447

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/01/08 - زمان خرید:1396/01/01
karami2849 |34 امتیاز 34| 7 عدد اسکناس 50000 هزار ریالی (طیب نیا سیف)
100,000 تومان
  ممنونم خیلی قشنگه
زمان ارسال فیدبک:1396/01/06 - زمان خرید:1396/01/02
faribo1171 |24 امتیاز 24| تسبیح دانه مشکی مجلسی - 2
2,000 تومان
  ممنونم خیلی قشنگه
زمان ارسال فیدبک:1396/01/06 - زمان خرید:1396/01/02
faribo1171 |24 امتیاز 24| تسبیح دانه مشکی مجلسی
2,000 تومان
  ممنونم خیلی قشنگه
زمان ارسال فیدبک:1396/01/06 - زمان خرید:1396/01/02
faribo1171 |24 امتیاز 24| تسبیح خوشرنگ قدیمی قرمز و سفید
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس صد ریالی آموزگار - سمیعی کمیاب***
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس صد ریالی آموزگار - فرمانفرما کمیاب***
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس صد ریالی آموزگار - فرمانفرما کمیاب***
3,110 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس صد ریالی آموزگار - فرمانفرما کمیاب***
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 200 ریالی میدان شهیاد آریامهر
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 200 ریالی میدان شهیاد
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 100 ریالی زیبای آموزگار - سمیعی 2
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 100 ریالی زیبای آموزگار - سمیعی
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 100 ریالی(دو تصویر پدر و پسر)***
3,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 100 ریالی(دو تصویر پدر و پسر)***
7,399 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 20 ریالی انصاری - مهران
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 50 ریالی آموزگار - جهانشاهی
2,501 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 50 ریالی آموزگار - سمیعی
3,110 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |64 امتیاز 64| اسکناس 50 ریالی آموزگار - سمیعی کمیاب***
2,000 تومان
  خیلی کوچک بود
زمان ارسال فیدبک:1395/12/25 - زمان خرید:1395/12/21
hrpz9773 |1 امتیاز 1| دستبند زیبای مردانه
2,000 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/12/22 - زمان خرید:1395/12/11
gohary2824 |335 امتیاز 335| آویز شکل گربه با نگین کاری زیبا و چشم نواز
2,500 تومان
شماره صفحه: