کارنامه معاملات فروش hamidm2054

اطلاعات مربوط به کاربر hamidm2054 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر hamidm2054 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره hamidm2054
hamidm2054
کارنامه معاملات hamidm2054
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
33 173 520 520 520
قابل قبول قابل قبول
0 2 2 2 2
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 33 173 520 520 520

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  مرسی ، رسید دستم
زمان ارسال فیدبک:1396/01/20 - زمان خرید:1396/01/18
nazifarnazi |78 امتیاز 78| حلقه بسیار زیبای (سه رنگ)
3,999 تومان
  عالی بود ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/01/17 - زمان خرید:1396/01/13
kheiro9546 |62 امتیاز 62| گوشی موبایل نوکیا 1200
50,000 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/01/08 - زمان خرید:1396/01/01
karami2849 |37 امتیاز 37| 7 عدد اسکناس 50000 هزار ریالی (طیب نیا سیف)
100,000 تومان
  ممنونم خیلی قشنگه
زمان ارسال فیدبک:1396/01/06 - زمان خرید:1396/01/02
faribo1171 |24 امتیاز 24| تسبیح دانه مشکی مجلسی - 2
2,000 تومان
  ممنونم خیلی قشنگه
زمان ارسال فیدبک:1396/01/06 - زمان خرید:1396/01/02
faribo1171 |24 امتیاز 24| تسبیح دانه مشکی مجلسی
2,000 تومان
  ممنونم خیلی قشنگه
زمان ارسال فیدبک:1396/01/06 - زمان خرید:1396/01/02
faribo1171 |24 امتیاز 24| تسبیح خوشرنگ قدیمی قرمز و سفید
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس صد ریالی آموزگار - سمیعی کمیاب***
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس صد ریالی آموزگار - فرمانفرما کمیاب***
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس صد ریالی آموزگار - فرمانفرما کمیاب***
3,110 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس صد ریالی آموزگار - فرمانفرما کمیاب***
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 200 ریالی میدان شهیاد آریامهر
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 200 ریالی میدان شهیاد
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 100 ریالی زیبای آموزگار - سمیعی 2
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 100 ریالی زیبای آموزگار - سمیعی
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 100 ریالی(دو تصویر پدر و پسر)***
3,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 100 ریالی(دو تصویر پدر و پسر)***
7,399 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 20 ریالی انصاری - مهران
2,000 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 50 ریالی آموزگار - جهانشاهی
2,501 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 50 ریالی آموزگار - سمیعی
3,110 تومان
  خرید از این فروشنده فوق العاده بامعرفت ، خوش قول و حرفه ای توصیه میشود . سپاسگذارم دوست عزیز
زمان ارسال فیدبک:1395/12/29 - زمان خرید:1395/12/26
farsha5752 |106 امتیاز 106| اسکناس 50 ریالی آموزگار - سمیعی کمیاب***
2,000 تومان
شماره صفحه: