کارنامه معاملات فروش ghozah

اطلاعات مربوط به کاربر ghozah مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر ghozah مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره ghozah

ghozah


نام کاربری: ghozah 57

کارنامه معاملات ghozah

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 1 11 20 87
قابل قبول
0 0 0 0 2
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات
0 1 11 20 87
 امتیازشرح کالا
 

سپاس از شما

زمان ارسال فیدبک:1396/10/05 - زمان خرید:1396/09/27
nin.ki0389  |35 امتیاز 35| قونیه در قطار
10,000تومان
 

سپاس از شما

زمان ارسال فیدبک:1396/10/05 - زمان خرید:1396/09/27
nin.ki0389  |35 امتیاز 35| سه جفت کفش
85,000تومان
 

ممنون دانلود شد

زمان ارسال فیدبک:1396/09/28 - زمان خرید:1396/09/26
karimh1368  |1 امتیاز 1| مارتین در خانه
2,000تومان
 

سپاسگزارم

زمان ارسال فیدبک:1396/09/20 - زمان خرید:1396/09/19
kamalm  |19 امتیاز 19| قصه ها و تصاویر (جوجه اردک)
2,000تومان
 

سپاسگزارم

زمان ارسال فیدبک:1396/09/20 - زمان خرید:1396/09/19
kamalm  |19 امتیاز 19| قصه ها و تصاویر (در زیر قارچ)
1,000تومان
 

تایید

زمان ارسال فیدبک:1396/09/18 - زمان خرید:1396/09/17
mohse632  |1 امتیاز 1| قصه ها و تصاویر (در زیر قارچ)
1,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/09/09 - زمان خرید:1396/09/03
diba.g2496  |1 امتیاز 1| کتاب قصه ها و تصاویر
12,000تومان
 

با تشکر از سرویس مناسب..

زمان ارسال فیدبک:1396/08/06 - زمان خرید:1396/08/02
mamooshboy  |221 امتیاز 221| 10 جلد کتاب
2,000تومان
 

باسپاس

زمان ارسال فیدبک:1396/08/06 - زمان خرید:1396/08/03
ardama4089  |79 امتیاز 79| فایل pdf کتاب هوپ هوپ نامه
2,000تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1396/08/03 - زمان خرید:1396/07/22
adyanw2316.73  |278 امتیاز 278| مقاله هایی در باب هنر و فرهنگ
6,000تومان
 

همه چیز عالی. ممنون از فروشنده عزیز

زمان ارسال فیدبک:1396/07/17 - زمان خرید:1396/07/11
bk.nasiri  |16 امتیاز 16| کفش
10,000تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/06/20 - زمان خرید:1396/06/19
koosha9545  |2 امتیاز 2| کتاب قصه ها و تصاویر
24,000تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/04/08 - زمان خرید:1396/03/31
narmin9518  |1 امتیاز 1| کتاب قصه ها و تصاویر
12,000تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/03/23 - زمان خرید:1396/03/19
mohsen6892  |42 امتیاز 42| رمان همسایه ها - احمد محمود
4,000تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/03/22 - زمان خرید:1396/03/13
narges4648  |1 امتیاز 1| مارتین در خانه
2,000تومان
12345