کارنامه معاملات فروش gerdbad

اطلاعات مربوط به کاربر gerdbad مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر gerdbad مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره gerdbad

gerdbad

کارنامه معاملات gerdbad

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
19 34 84 270 1988
قابل قبول
0 0 6 11 57
ناراضی
0 0 0 1 3
مجموع امتیازات 19 34 84 269 1985


 امتیازشرحخریدارکالا
  باتشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/10/22 - زمان خرید:1396/10/16
rezaghaboli |2487 امتیاز 2487| بسته 200 عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز کوچک
63,000 تومان
  باتشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/10/22 - زمان خرید:1396/10/16
rezaghaboli |2487 امتیاز 2487| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
78,000 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/10/21 - زمان خرید:1396/10/18
starsboy |961 امتیاز 961| بسته 20 عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز بزرگ
5,000 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/10/21 - زمان خرید:1396/10/18
starsboy |961 امتیاز 961| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
6,500 تومان
  تایید تلفنی
زمان ارسال فیدبک:1396/10/16 - زمان خرید:1396/10/08
istanb0800 |1 امتیاز 1| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
6,500 تومان
  تایید تلفنی
زمان ارسال فیدبک:1396/10/16 - زمان خرید:1396/10/08
istanb0800 |1 امتیاز 1| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
6,500 تومان
  تایید تلفنی
زمان ارسال فیدبک:1396/10/16 - زمان خرید:1396/10/08
istanb0800 |1 امتیاز 1| بسته 200 عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز کوچک
7,000 تومان
  تایید تلفنی
زمان ارسال فیدبک:1396/10/16 - زمان خرید:1396/10/08
istanb0800 |1 امتیاز 1| بسته 20 عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز بزرگ
5,000 تومان
  تایید تلفنی
زمان ارسال فیدبک:1396/10/16 - زمان خرید:1396/10/08
istanb0800 |1 امتیاز 1| بسته 20 عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز بزرگ
5,000 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1396/10/13 - زمان خرید:1396/10/11
alit998119 |204 امتیاز 204| بسته 200 عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز کوچک
7,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/07 - زمان خرید:1396/10/03
saman.3533 |62 امتیاز 62| بسته 100عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز متوسط
6,500 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/07 - زمان خرید:1396/10/03
saman.3533 |62 امتیاز 62| بسته 100عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز متوسط
6,500 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/07 - زمان خرید:1396/10/03
saman.3533 |62 امتیاز 62| بسته 200 عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز کوچک
7,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/07 - زمان خرید:1396/10/03
saman.3533 |62 امتیاز 62| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
6,500 تومان
  تایید تلفنی
زمان ارسال فیدبک:1396/10/05 - زمان خرید:1396/09/30
alirez4096 |1 امتیاز 1| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
6,500 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/10/02 - زمان خرید:1396/09/27
yesfan5934 |33 امتیاز 33| بسته 100عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز متوسط
6,500 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/09/30 - زمان خرید:1396/09/24
bvreza |80 امتیاز 80| اختصاصی
4,900 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/09/30 - زمان خرید:1396/09/24
bvreza |80 امتیاز 80| اختصاصی
5,400 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/09/30 - زمان خرید:1396/09/24
bvreza |80 امتیاز 80| اختصاصی
5,400 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/09/23 - زمان خرید:1396/09/19
mormor8287 |96 امتیاز 96| بسته 200 عددی تیله کمیاب -همراه تور-سایز کوچک
8,500 تومان
شماره صفحه: