کارنامه معاملات فروش gerdbad

اطلاعات مربوط به کاربر gerdbad مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر gerdbad مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره gerdbad

gerdbad


نام کاربری: gerdbad 954

سرعت ارسال کالا
4.83
مطابقت با توضیحات
4.81
کیفیت بسته بندی کالا
4.93
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.94

کارنامه معاملات gerdbad

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
12 49 141 229 2129
قابل قبول
0 0 0 6 57
ناراضی
0 0 0 0 3
مجموع امتیازات
12 49 141 229 2126
 امتیازشرح کالا
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1397/04/16 - زمان خرید:1397/04/06
u67rj794  |7 امتیاز 7| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
7,900تومان
 

عالی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/13 - زمان خرید:1397/04/10
u70na577  |4 امتیاز 4| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
26,700تومان
 

تایید است

زمان ارسال فیدبک:1397/04/12 - زمان خرید:1397/04/07
u74rm215  |1 امتیاز 1| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
8,900تومان
 

سپاسگزار فروشنده با شخصیت.

زمان ارسال فیدبک:1397/04/10 - زمان خرید:1397/04/10
noora1  |104 امتیاز 104| اختصاصی
8,500تومان
 

سپاسگزار فروشنده با شخصیت.

زمان ارسال فیدبک:1397/04/10 - زمان خرید:1397/04/10
noora1  |104 امتیاز 104| اختصاصی
3,700تومان
 

سپاسگزار فروشنده با شخصیت.

زمان ارسال فیدبک:1397/04/10 - زمان خرید:1397/04/10
noora1  |104 امتیاز 104| اختصاصی
8,900تومان
 

تائید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1397/04/04 - زمان خرید:1397/03/25
u16lh385  |3 امتیاز 3| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
7,900تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/03/28 - زمان خرید:1397/03/22
bvreza  |83 امتیاز 83| اختصاصی
3,300تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/03/28 - زمان خرید:1397/03/22
bvreza  |83 امتیاز 83| اختصاصی
3,500تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/03/28 - زمان خرید:1397/03/22
bvreza  |83 امتیاز 83| اختصاصی
5,500تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/03/28 - زمان خرید:1397/03/22
bvreza  |83 امتیاز 83| اختصاصی
5,500تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/03/28 - زمان خرید:1397/03/22
bvreza  |83 امتیاز 83| اختصاصی
5,800تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/03/22 - زمان خرید:1397/03/12
u81ug411  |1 امتیاز 1| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
7,900تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/03/19 - زمان خرید:1397/03/16
n.b.sh8799  |260 امتیاز 260| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
7,900تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/03/19 - زمان خرید:1397/03/16
n.b.sh8799  |260 امتیاز 260| بسته 100 عددی تیله کمیاب-همراه تور-سایز متوسط
8,900تومان
12345678910...