کارنامه معاملات فروش farazco

اطلاعات مربوط به کاربر farazco مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر farazco مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره farazco

farazco


نام کاربری: farazco 2786

سرعت ارسال کالا
4.79
مطابقت با توضیحات
4.73
کیفیت بسته بندی کالا
4.72
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.68

کارنامه معاملات farazco

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
19 101 177 470 6660
قابل قبول
1 1 4 13 121
ناراضی
0 1 3 6 25
مجموع امتیازات
19 100 174 464 6635
 امتیازشرح کالا
 

خوب.ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/23 - زمان خرید:1397/04/19
a.hash6108  |58 امتیاز 58| 159 عدد سکه کمیاب 50 دیناری 2537پهلوی
150,000تومان
 

خوب.ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/23 - زمان خرید:1397/04/19
a.hash6108  |58 امتیاز 58| 150 عدد سکه کمیاب 50 دیناری 1346 پهلوی
150,000تومان
 

ممنون. یک اسکناس 50دواحدی هم اضافه ارسال شده

زمان ارسال فیدبک:1397/04/16 - زمان خرید:1397/04/12
zhanet  |27 امتیاز 27| جفت اسکناس کمیاب یک دلار ترینیداد و توباگو
40,000تومان
 

با سپاس

زمان ارسال فیدبک:1397/04/10 - زمان خرید:1397/04/09
user3024054  |54 امتیاز 54| 100 عدد سکه 50 فلس تاریخ متنوع نیکل عراق
20,000تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/10 - زمان خرید:1397/04/08
davodi312679  |8 امتیاز 8| جفت اسکناس یک دلاری
20,000تومان
 

خریدار رضایت خود را به ایسام اعلام کرده است

زمان ارسال فیدبک:1397/04/07 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| 8 عدد سکه کمیاب 20 ریالی فائوی نیکل
78,000تومان
 

ممنون از شما بسیار عالی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/07 - زمان خرید:1397/04/05
atigh1  |476 امتیاز 476| جفت اسکناس 10000 ریالی سورشاژ+مدال و سکه+10 سکه
1,460,000تومان
 

متشکرم آقای رنجبری

زمان ارسال فیدبک:1397/04/06 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| سکه نقره کمیاب دوهزار دینار مظفرالدین شاه١٣١٧
38,000تومان
 

متشکرم آقای رنجبری

زمان ارسال فیدبک:1397/04/06 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| سکه نقره کمیاب دو قران احمد شاه 1328
30,000تومان
 

متشکرم آقای رنجبری

زمان ارسال فیدبک:1397/04/06 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| سکه صد دینار مسی بدون تاریخ ناصرالدین شاه
40,000تومان
 

متشکرم آقای رنجبری

زمان ارسال فیدبک:1397/04/06 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| سکه یکهزار دینار کمیاب نقره رضا شاه 1307
30,000تومان
 

متشکرم آقای رنجبری

زمان ارسال فیدبک:1397/04/06 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| سکه یکهزار دینار کمیاب نقره رضا شاه 1307
30,000تومان
 

متشکرم آقای رنجبری

زمان ارسال فیدبک:1397/04/06 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| دو عدد سکه کمیاب برنز 5 دینار رضا شاه ١٨و١٣١٧
20,000تومان
 

متشکرم آقای رنجبری

زمان ارسال فیدبک:1397/04/06 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| دو عدد سکه کمیاب برنز 5 و١٠دینار رضا شاه ١٣١٨
18,000تومان
 

متشکرم آقای رنجبری

زمان ارسال فیدبک:1397/04/06 - زمان خرید:1397/04/04
esam8  |291 امتیاز 291| سکه نقره دو قران احمد شاه
32,000تومان
12345678910...