کارنامه معاملات فروش esam92

اطلاعات مربوط به کاربر esam92 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر esam92 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره esam92

کارنامه معاملات esam92

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
128 181 299 1078 10199
قابل قبول
3 7 9 26 374
ناراضی
5 5 7 13 110
مجموع امتیازات 123 176 292 1065 10089


 امتیازشرحخریدارکالا
  ایشون بعد از برنده شدن من در مزایده کالاها از ارسالشون برای من خودداری و یک ماه با رسید نادرست من رو مسخره کردند
زمان ارسال فیدبک:1396/10/25 - زمان خرید:1396/09/09
amirmail |56 امتیاز 56| قاجاری:پاکت + نامه مربوط به ناصرالدین شاه همراه با تمبرهای کمیاب 9 و 10 شاهی و مهرهای اصیل
2,000 تومان
  ایشون بعد از برنده شدن من در مزایده کالاها از ارسالشون برای من خودداری و یک ماه با رسید نادرست من رو مسخره کردند
زمان ارسال فیدبک:1396/10/25 - زمان خرید:1396/09/09
amirmail |56 امتیاز 56| قاجاری:پاکت + نامه مربوط به احمدشماه همراه با تمبرهای کمیاب 2 و 10 شاهی و مهرهای اصیل
6,250 تومان
  ایشون بعد از برنده شدن من در مزایده کالاها از ارسالشون برای من خودداری و یک ماه با رسید نادرست من رو مسخره کردند
زمان ارسال فیدبک:1396/10/25 - زمان خرید:1396/09/09
amirmail |56 امتیاز 56| سری کامل کارت های امام :سری 14 عددی بدون تکراری
2,000 تومان
  باتشکر از ببسته بندی فوق العاده . بسیار عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/10/25 - زمان خرید:1396/10/20
babolp787 |195 امتیاز 195| صفدر شیبانی :امضای کمیاب و ارزشمند
8,600 تومان
  باتشکر از ببسته بندی فوق العاده . بسیار عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/10/25 - زمان خرید:1396/10/20
babolp787 |195 امتیاز 195| سری امضاهای هزاری : 7 امضا از 9 امضا :شماره قشنگ هم هستند/3 امضا همشماره اکازیون/مضاهری کتاب 72 هزار
30,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/15
omidom3750 |15 امتیاز 15| امضا کمیاب کرباسیان / 2 هزاری جدید
13,725 تومان
  باسلام وتشکرکالاها درست عین تصاویروعالی وبسته بندی خوب وبه موقع بدستم رسیدازلطف شماجهت هدیه هم تشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/17
mohamm0942 |70 امتیاز 70| کتاب 72 هزار/ کسر کمیاب. جابجایی شماره : بالا پایین خورده . امضا کمیاب و ارزشمند
6,700 تومان
  باسلام وتشکرکالاها درست عین تصاویروعالی وبسته بندی خوب وبه موقع بدستم رسیدازلطف شماجهت هدیه هم تشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/17
mohamm0942 |70 امتیاز 70| کسر کمیاب/ کتاب 72 هزار. جابجایی شماره : بالا پایین خورده . امضا کمیاب و ارزشمند
8,900 تومان
  باسلام وتشکرکالاها درست عین تصاویروعالی وبسته بندی خوب وبه موقع بدستم رسیدازلطف شماجهت هدیه هم تشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/17
mohamm0942 |70 امتیاز 70| امضای کرباسیان / کلکسیونی
14,760 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| شماره ای قشنگ و کلکسیونی در 2 هزاری
6,800 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| 20.30.03 : شماره قشنگ و کلکسیونی / 500 ی دیگر چاپ نمیشود
4,350 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| 3 صفر بسیار کمیاب در هزاری قدیمی/ قدر این تیپ ها رو بدونید : به راحتی گیر نمیان
5,450 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| شماره ای قشنگ و کلکسیونی در هزاری که دیگر با این مخرج 1 چاپ نمیشود .
4,450 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| از رند 2 : شماره قشنگ . کلکسیونی
2,990 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| از رند 2 : شماره قشنگ . کلکسیونی
2,990 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| از رند 2 : شماره قشنگ . کلکسیونی
9,100 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| 2 جفت همشماره و قشنگ / رقمهای قدیمی و ریز که کمیابند . امضاها ارزشمند
5,100 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| 3 صفر نایاب در 50 ی / قدر این تیپ ها رو بدونید : به راحتی گیر نمیان
5,450 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| 3 صفر کمیاب در 2 هزاری / قدر این تیپ ها رو بدونید : به راحتی گیر نمیان
8,100 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/10/24 - زمان خرید:1396/10/19
mohamm1522 |67 امتیاز 67| 00.50.53 شماره قشنگ / صورت 5 . کلکسیونی
4,990 تومان
شماره صفحه: