کارنامه معاملات فروش dream7057

اطلاعات مربوط به کاربر dream7057 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر dream7057 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره dream7057
                    
                                                
نام کاربری: dream7057 |86 امتیاز 86|
درصد امتیاز مثبت:  100 %
تاریخ عضویت:  1394/03/14
استان و شهر:  فارس | مرودشت
تعداد خریداران قبلی:  14
تعداد کالاهای در حال فروش:  29
کارنامه معاملات dream7057
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
1 15 30 147 292
ممتنع ممتنع
0 0 1 1 1
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 1 15 30 147 292

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدار / فروشندهکالا
 
راضی - 1 امتیاز
بسیار زیبا و با کیفیت. متشکرم.
زمان ارسال فیدبک:1395/10/11 - زمان خرید:1395/10/05
aminhastam |948 امتیاز 948| 5 شیت زیبای خارجی
20,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1395/10/01 - زمان خرید:1395/09/27
parvaneh1360 |798 امتیاز 798| این کالا فقط مال کاربر dream7057 می باشد
30,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
مثل همیشه عالی و بی نقص. موفق و پیروز باشید.
زمان ارسال فیدبک:1395/09/18 - زمان خرید:1395/09/14
nima159 |1088 امتیاز 1088| 1977 Red Sea Shells
37,700 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1395/09/15 - زمان خرید:1395/09/10
parvaneh1360 |798 امتیاز 798| این کالا فقط مال کاربر dream7057 می باشد
33,600 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
farzan9731 |17 امتیاز 17| حراج تعدادی تمبر خارجی قدیمی
5,700 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
farzan9731 |17 امتیاز 17| تعدادی تمبر بدون مهر خارجی قدیمی وکمیاب
6,500 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
farzan9731 |17 امتیاز 17| تعدادی تمبر بدون مهر خارجی قدیمی وکمیاب
6,500 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
farzan9731 |17 امتیاز 17| حراج تعدادی تمبر خارجی قدیمی
4,300 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
farzan9731 |17 امتیاز 17| حراج تعدادی تمبر خارجی قدیمی
3,400 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
farzan9731 |17 امتیاز 17| حراج تعدادی تمبر خارجی قدیمی
3,900 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
farzan9731 |17 امتیاز 17| حراج تعدادی تمبر خارجی قدیمی
3,900 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
farzan9731 |17 امتیاز 17| حراج تعدادی تمبر خارجی قدیمی
3,900 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/08/26 - زمان خرید:1395/08/14
simorg2404 |1 امتیاز 1| انگشتر عقیق با رکاب یاحسین
14,540 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
سنگ نیست ولی زیبا بود
زمان ارسال فیدبک:1395/08/24 - زمان خرید:1395/08/20
ehsan.1084 |22 امتیاز 22| تسبیح اپال 101 دانه
توافقی
 
راضی - 1 امتیاز
خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1395/08/19 - زمان خرید:1395/08/14
simorg2404 |1 امتیاز 1| انگشتر عقیق شکسته با رکاب گوزن
10,000 تومان
 
ممتنع - 0 امتیاز
متوسط
زمان ارسال فیدبک:1395/07/06 - زمان خرید:1395/06/30
soshy623 |11 امتیاز 11| تسبیح شاه مقصود اصل
25,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1395/07/05 - زمان خرید:1395/06/29
tinadecor |3 امتیاز 3| پرده لوردراپه
165,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
متشکرم از نظر کیفیت پرده و عکس عالیست
زمان ارسال فیدبک:1395/05/16 - زمان خرید:1395/05/03
tinadecor |3 امتیاز 3| پرده لوردراپه
110,000 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
ممنون. بسیار زیباست
زمان ارسال فیدبک:1395/05/09 - زمان خرید:1395/05/03
mostaf1915.2 |494 امتیاز 494| مستعمرات انگلیس
1,200 تومان
 
راضی - 1 امتیاز
خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1395/05/07 - زمان خرید:1395/05/03
mostaf1915.2 |494 امتیاز 494| PARAGUA
5,700 تومان
شماره صفحه: