کارنامه معاملات فروش damavand111

اطلاعات مربوط به کاربر damavand111 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر damavand111 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره damavand111
کارنامه معاملات damavand111
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
0 0 4 4 35
قابل قبول قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 4 4 35

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
نظری در این قسمت وجود ندارد