کارنامه معاملات فروش damavand111

اطلاعات مربوط به کاربر damavand111 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر damavand111 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره damavand111


نام کاربری: damavand111 29

کارنامه معاملات damavand111

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 35
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات
0 0 0 0 35
نظری در این قسمت وجود ندارد