کارنامه معاملات فروش bia2ma6898

اطلاعات مربوط به کاربر bia2ma6898 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر bia2ma6898 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره bia2ma6898
bia2ma6898
کارنامه معاملات bia2ma6898
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
1 3 10 13 13
قابل قبول قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 1 3 10 13 13

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
نظری در این قسمت وجود ندارد