کارنامه معاملات فروش bia2ma6898

اطلاعات مربوط به کاربر bia2ma6898 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر bia2ma6898 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره bia2ma6898

bia2ma6898

کارنامه معاملات bia2ma6898

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 1 1 7 14
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 1 1 7 14


نظری در این قسمت وجود ندارد