کارنامه معاملات فروش bia2ma6898

اطلاعات مربوط به کاربر bia2ma6898 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر bia2ma6898 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره bia2ma6898

bia2ma6898


نام کاربری: bia2ma6898 14

کارنامه معاملات bia2ma6898

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 1 2 14
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات
0 0 1 2 14
نظری در این قسمت وجود ندارد