کارنامه معاملات فروش azarantik

اطلاعات مربوط به کاربر azarantik مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر azarantik مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره azarantik

azarantik

کارنامه معاملات azarantik

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
122 224 841 1385 5837
قابل قبول
2 4 19 35 150
ناراضی
0 1 2 2 2
مجموع امتیازات 122 223 839 1383 5835


 امتیازشرحخریدارکالا
  متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/05/02 - زمان خرید:1396/04/30
payman1586 |83 امتیاز 83| تسبیح نفیس چوبی درجه یک
2,000 تومان
  متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/05/02 - زمان خرید:1396/04/30
payman1586 |83 امتیاز 83| تسبیح شب نما اصل با درخشش عالی در شب
2,000 تومان
  متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/05/02 - زمان خرید:1396/04/30
payman1586 |83 امتیاز 83| تسبیح آنتیک نفیس درجه یک
2,000 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/05/01 - زمان خرید:1396/04/28
torabi6476 |1 امتیاز 1| تسبیح شرف الشمس اصل
45,000 تومان
  ممنون عالی بود تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/04/21 - زمان خرید:1396/04/15
sabanet69 |98 امتیاز 98| جعبه انگشتر نفیس چوبی+ شیشه ای
48,100 تومان
  بدنبود
زمان ارسال فیدبک:1396/04/20 - زمان خرید:1396/04/12
alipoo0452 |2 امتیاز 2| تسبیح شرف الشمس اصل با رعایت دقیق اصول حکاکی
16,999 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/04/20 - زمان خرید:1396/04/15
mahyar2737 |10 امتیاز 10| انگشتر باباقوری اصل و طبیعی
59,005 تومان
  ممنون ولی نصفش نیشابوره
زمان ارسال فیدبک:1396/04/20 - زمان خرید:1396/04/14
hadi702909 |20 امتیاز 20| 41 عدد فیروزه اصل نیشابوری نفیس
71,600 تومان
 
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/11
locona5040 |268 امتیاز 268| تسبیح نفیس چشم نظر
2,000 تومان
 
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/11
locona5040 |268 امتیاز 268| تسبیح صدفی اصل و طنگ طبیعی
12,009 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح چوبی نفیس درجه 1
2,000 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح چوبی نفیس درجه 1
2,500 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح چوبی نفیس درجه 1
2,500 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح چشم نظر نفیس و با کیفیت
2,000 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح هسته زیتون دست ساز جلا داده شده
2,500 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح نفیس و شیک
2,000 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح شب نما نفیس با درخشش عالی در شب
4,500 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح هسته خرما جلا داده شده نفیس دست ساز
13,250 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح نفیس و شیک
2,000 تومان
  ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/04/19 - زمان خرید:1396/04/14
karbalaei45 |66 امتیاز 66| تسبیح نفیس کوچک یخی
2,000 تومان
شماره صفحه: