کارنامه معاملات فروش amir5351

اطلاعات مربوط به کاربر amir5351 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر amir5351 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره amir5351

amir5351

کارنامه معاملات amir5351

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 19 1441 4434 6244
قابل قبول
0 1 33 85 125
ناراضی
0 0 30 37 54
مجموع امتیازات 0 19 1411 4397 6190


 امتیازشرحخریدارکالا
  بسیار ممنون عالی بود
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/23
salimi8697 |625 امتیاز 625| مزایده هولیت درشت ناب بسیار زیبا
2,500 تومان
  بسیار ممنون عالی بود
زمان ارسال فیدبک:1396/09/07 - زمان خرید:1396/08/23
salimi8697 |625 امتیاز 625| مزایده10 عدد عقیق سبز عالی تراشدار
10,000 تومان
  برای کارای قبلی،بعدرسیدن یاقوت کبود دیدم شیشه بود و شکست!ناراحت شدم از اعتمادم .../خدانگهدار
زمان ارسال فیدبک:1396/09/06 - زمان خرید:1396/08/21
milada5769.21 |57 امتیاز 57| یاقوت سرخ افریقایی
توافقی
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/09/02 - زمان خرید:1396/08/20
farhad4136 |29 امتیاز 29| مزایده کتیبه خط
19,500 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/09/01 - زمان خرید:1396/08/23
ardalanx |25 امتیاز 25| مزایده عقیق قرمز نایاب شجر زیاد جلوی نور
89,499 تومان
  راضی
زمان ارسال فیدبک:1396/09/01 - زمان خرید:1396/08/23
ardalanx |25 امتیاز 25| مزایده نه عدد عقیق سرخ ابدار درشت طبیعی
35,010 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/09/01 - زمان خرید:1396/08/23
diablo3180 |83 امتیاز 83| مزایده سه عدد یاقوت سرخ افریقایی درجه یک
18,500 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/09/01 - زمان خرید:1396/08/23
diablo3180 |83 امتیاز 83| مزایده یاقوت اصل افریقایی خوشرنگ
12,611 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/09/01 - زمان خرید:1396/08/23
diablo3180 |83 امتیاز 83| مزایده یاقوت هندوستان اصل
6,000 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/09/01 - زمان خرید:1396/08/23
diablo3180 |83 امتیاز 83| مزایده کتیبه پنج تن
13,300 تومان
  با تشکر فراوان مثل همیشه عالی بود
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/23
faridz5225 |726 امتیاز 726| سنگی تراش الماسی تراش لیزری به اسم زیرکن وارد بازار شده
20,000 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/16
davood9879.9 |335 امتیاز 335| مزایده 12 عدد عقیق اصل سرخ درشت 32 گرم
18,000 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/16
davood9879.9 |335 امتیاز 335| مزایده 12 عدد عقیق سبز درشت طبیعی
23,500 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/16
davood9879.9 |335 امتیاز 335| مزایده پنج عدد عقیق زرد درشت ابدار
8,250 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/16
davood9879.9 |335 امتیاز 335| مزایده 10 عدد عقیق سبز عالی تراشدار
5,250 تومان
  سپاس
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/16
davood9879.9 |335 امتیاز 335| مزایده یاقوت درجه یک افریقایی
12,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/17
masood5882 |75 امتیاز 75| مزایده عقیق چند پوست باباقوری
20,835 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/17
davood9879.9 |335 امتیاز 335| مزایده 5 عدد سنگ شبه گارنت معدنی
13,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/16
davood9879.9 |335 امتیاز 335| مزایده 50 عدد جید سرخ پر رنگ
37,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/08/30 - زمان خرید:1396/08/16
davood9879.9 |335 امتیاز 335| مزایده20 عدد سنگ دلربا معدنی بسیار زیبا
16,500 تومان
شماره صفحه: