کارنامه معاملات فروش amir5351

اطلاعات مربوط به کاربر amir5351 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر amir5351 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره amir5351
amir5351
کارنامه معاملات amir5351
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
669 1391 1694 3049 3214
قابل قبول قابل قبول
15 28 35 65 68
ناراضی ناراضی
0 2 2 19 19
مجموع امتیازات 669 1389 1692 3030 3195

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  مشکل وزنی
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
alirez7768.59 |25 امتیاز 25| مزایده نگین یاقوت استار هندی
6,250 تومان
  مشکل وزنی دارد.
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
alirez7768.59 |25 امتیاز 25| مزایده نگین یاقوت استار هندی
6,250 تومان
  مشکل وزنی دارد.
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
alirez7768.59 |25 امتیاز 25| مزایده نگین یاقوت استار هندی
7,000 تومان
  عالی ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/30
farjam9408 |89 امتیاز 89| مزایده اماترین طبیعی خوش رنگ و کمیاب
14,750 تومان
  عالی ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/30
farjam9408 |89 امتیاز 89| مزایده یاقوت سرخ خوشرنگ
37,000 تومان
  عالی ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/30
farjam9408 |89 امتیاز 89| مزایده اماترین معدنی
3,755 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده اکومارین معدنی
6,030 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده سیترین قرمز معدنی
9,300 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده دو عدد توپاز سفید معدنی
7,252 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده چهار عدد اماتیس برزیلی معدنی
9,000 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده سیترین قرمز معدنی
3,750 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده دو عدد سیترین معدنی
7,050 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| 2 عدد زیرکن معدنی با درخشش بالا
4,500 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده پنج عدد زیرکن معدنی با درخشش بالا
10,005 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده دو عدد کوارتز دودی معدنی
5,500 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده سیترین طلایی معدنی
4,500 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده سیترین معدنی
3,000 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده 11.7 قیراط توپاز بلو مخارج
6,000 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
ebrah039 |11 امتیاز 11| مزایده زبرجد افریقایی معدنی
9,000 تومان
  خوب بود
زمان ارسال فیدبک:1396/03/04 - زمان خرید:1396/02/31
mahdij0626 |23 امتیاز 23| مزایده تورمالین معدنی افریقایی
17,501 تومان
شماره صفحه: