کارنامه معاملات فروش amir5351

اطلاعات مربوط به کاربر amir5351 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر amir5351 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره amir5351

amir5351

کارنامه معاملات amir5351

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
535 1465 3317 4450 5780
قابل قبول
9 37 67 89 120
ناراضی
1 4 6 8 25
مجموع امتیازات 534 1461 3311 4442 5755


 امتیازشرحخریدارکالا
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/26
mojtabar1357 |122 امتیاز 122| مزایده یاقوت هندوستان درشت معدنی
6,250 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/26
mojtabar1357 |122 امتیاز 122| مزایده 34 قیراط الکساندر اتمی با تغییر رنگ
15,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/26
mojtabar1357 |122 امتیاز 122| مزایده 20 عدد هولیت گرد معروف به فیروزه سفید
17,066 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/26
mojtabar1357 |122 امتیاز 122| مزایده5 عدد سنگ شبه گارنت معدنی
22,500 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/30 - زمان خرید:1396/07/26
mojtabar1357 |122 امتیاز 122| مزایده 5 عدد سنگ طبیعی جید
8,000 تومان
  هنوز تحویل نگرفتم داداش ولی حتما مثل همیشه خوش سلیفه و خوبه.موفق باشی
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/25
momoi |210 امتیاز 210| هشت عدد تسبیح شاه مقصود افغان خوشرنگ
136,000 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده عقیق خط
10,613 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده عقیق خط
14,623 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده یاقوت هندوستان معدنی
9,000 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده5 عدد سنگ دلربا معدنی
4,500 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده یاقوت درجه یک افریقایی صددرصد معدنی
17,111 تومان
  ..
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده 5 عدد سنگ طبیعی جید درشت مشابه یاقوت
7,000 تومان
  ..
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده 10 عدد سنگ طبیعی جید درشت
11,611 تومان
  ..
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده 10 عدد سنگ طبیعی جید درشت
11,611 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
ramti619 |16 امتیاز 16| مزایده ده عدد عقیق کبود اصل درشت خوشرنگ
22,555 تومان
  ممنون بابت هدیه زیبا هم متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/24
reza.b1453 |113 امتیاز 113| پنج عدد تورمالین درشت
120,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/25
reza.b1453 |113 امتیاز 113| مزایده اماترین شمش با خطوط ابی
15,000 تومان
  👏به جد خرید و شرکت در مزایدهای این فروشنده با معرفت توصه میشود
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/27
mohsen7584 |103 امتیاز 103| مزایده موزانایت 16.5 قیراطی
337,500 تومان
  🤝🤝🤝بهترین و تک ترین فروشنده سنک جواهری در ایسام
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/27
mohsen7584 |103 امتیاز 103| مزایده موزانایت 16 قیراطی
322,500 تومان
  Ok👌🏿عالی عالی عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/27
mohsen7584 |103 امتیاز 103| مزایده موزانایت 16.5 قیراطی
282,896 تومان
شماره صفحه: