کارنامه معاملات فروش amir5351

اطلاعات مربوط به کاربر amir5351 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر amir5351 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره amir5351
amir5351
کارنامه معاملات amir5351
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
599 1824 2172 3522 3813
قابل قبول قابل قبول
9 35 42 70 77
ناراضی ناراضی
2 2 4 21 21
مجموع امتیازات 597 1822 2168 3501 3792

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/29
persia9104 |35 امتیاز 35| مزایده سه عدد اماتیس برزیلی معدنی
15,500 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/29
persia9104 |35 امتیاز 35| مزایده یاقوت الکساندر صنعتی با تغییر رنگ
8,250 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/29
persia9104 |35 امتیاز 35| 2 عدد زیرکن معدنی با درخشش بالا
11,500 تومان
  .
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/29
persia9104 |35 امتیاز 35| مزایده زمرد برزیل معدنی
30,001 تومان
  ممنونم بسیار عالی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/04/01
amirabbas0913 |105 امتیاز 105| مزایده یاقوت سبز افریقایی معدنی
16,555 تومان
  عالی مرسی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/04/01
amirabbas0913 |105 امتیاز 105| مزایده تورمالین معدنی افریقایی
19,500 تومان
  عالی مرسی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/04/01
amirabbas0913 |105 امتیاز 105| مزایده اوپال استرالیایی باکیفیت درجه 1
9,000 تومان
  عالی مرسی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/04/01
amirabbas0913 |105 امتیاز 105| مزایده تورمالین معدنی افریقایی
16,500 تومان
  عالی مرسی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/04/01
amirabbas0913 |105 امتیاز 105| مزایده اوپال استرالیایی باکیفیت درجه 1
16,500 تومان
  عالی مرسی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/04/01
amirabbas0913 |105 امتیاز 105| مزایده اوپال استرالیایی باکیفیت درجه 1
16,500 تومان
  عالی مرسی
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/04/01
amirabbas0913 |105 امتیاز 105| مزایده اوپال استرالیایی باکیفیت درجه 1
10,000 تومان
  باتشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/31
arash.70.666 |12 امتیاز 12| مزایده زبرجد افریقایی معدنی
16,501 تومان
  با تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/31
rezaghaboli |2282 امتیاز 2282| مزایده چهار عدد صدف شبتاب
11,759 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/23
nader.1829 |348 امتیاز 348| مزایده سه عدد اماتیس برزیلی معدنی
13,501 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/04/04 - زمان خرید:1396/03/23
nader.1829 |348 امتیاز 348| مزایده زمرد برزیل معدنی
20,500 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/01
somaye3800 |533 امتیاز 533| مزایده زمرد برزیل معدنی
42,000 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/01
somaye3800 |533 امتیاز 533| دوعدد زمرد برزیل معدنی
54,000 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/01
somaye3800 |533 امتیاز 533| مزایده تسبیح شاه مقصود افغان
23,722 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/01
somaye3800 |533 امتیاز 533| مزایده تسبیح شاه مقصود افغان
27,999 تومان
  ممنونم
زمان ارسال فیدبک:1396/04/03 - زمان خرید:1396/04/01
somaye3800 |533 امتیاز 533| مزایده چهار عدد عقیق درشت اصل فاخر
10,999 تومان
شماره صفحه: