کارنامه معاملات فروش aminmph

اطلاعات مربوط به کاربر aminmph مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر aminmph مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره aminmph

کارنامه معاملات aminmph

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 1 2 15
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 1 2 15


نظری در این قسمت وجود ندارد