کارنامه معاملات فروش alipoursaeed

اطلاعات مربوط به کاربر alipoursaeed مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر alipoursaeed مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره alipoursaeed

کارنامه معاملات alipoursaeed

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 0 1


 امتیازشرحخریدارکالا
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1394/03/09 - زمان خرید:1394/03/06
farahieh |2 امتیاز 2| شامپو کافئین BIZ
36,000 تومان