کارنامه معاملات فروش Scend

اطلاعات مربوط به کاربر Scend مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر Scend مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره Scend
کارنامه معاملات Scend
امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی راضی
0 6 6 123 123
قابل قبول قابل قبول
0 0 1 1 1
ناراضی ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 6 6 123 123

      فیدبک ها چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟

 
 امتیازشرحخریدارکالا
  نسبت به اون چیزی که نوشته بود خیلی خیلی بیشتر استفاده شده بود
زمان ارسال فیدبک:1395/11/10 - زمان خرید:1395/11/05
alireza1988 |31 امتیاز 31| Suunto core steel
650,000 تومان