کارنامه معاملات فروش Scend

اطلاعات مربوط به کاربر Scend مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر Scend مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره Scend

کارنامه معاملات Scend

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 6 123
قابل قبول
0 0 0 1 1
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 6 123


 امتیازشرحخریدارکالا
  نسبت به اون چیزی که نوشته بود خیلی خیلی بیشتر استفاده شده بود
زمان ارسال فیدبک:1395/11/10 - زمان خرید:1395/11/05
alireza1988 |31 امتیاز 31| Suunto core steel
650,000 تومان