کارنامه معاملات فروش Scend

اطلاعات مربوط به کاربر Scend مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر Scend مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره Scend


نام کاربری: Scend 15

کارنامه معاملات Scend

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 1 1 124
قابل قبول
0 0 0 0 1
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات
0 0 1 1 124
 امتیازشرح کالا
 

نسبت به اون چیزی که نوشته بود خیلی خیلی بیشتر استفاده شده بود

زمان ارسال فیدبک:1395/11/10 - زمان خرید:1395/11/05
alireza1988  |31 امتیاز 31| Suunto core steel
650,000تومان