کارنامه معاملات فروش IBMGREEN

اطلاعات مربوط به کاربر IBMGREEN مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر IBMGREEN مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره IBMGREEN

کارنامه معاملات IBMGREEN

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 6 40 58 762
قابل قبول
0 0 4 5 88
ناراضی
0 0 0 0 40
مجموع امتیازات 0 6 40 58 722


 امتیازشرحخریدارکالا
  دریافت شد. متشکرم.
زمان ارسال فیدبک:1396/08/29 - زمان خرید:1396/08/24
nadern5275 |143 امتیاز 143| مزایده ویژه تستر بلک افغان Black Afgano
9,250 تومان
  دریافت شد. متشکرم.
زمان ارسال فیدبک:1396/08/29 - زمان خرید:1396/08/24
nadern5275 |143 امتیاز 143| مزایده جنجالی ادکلن تق هرمس TERRE D HERMES
10,000 تومان
  دریافت شد. متشکرم.
زمان ارسال فیدبک:1396/08/29 - زمان خرید:1396/08/24
nadern5275 |143 امتیاز 143| مزایده ویژه تستر تام فورد بلک ارکیدTOM FORD
3,000 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1396/08/15 - زمان خرید:1396/08/11
behrou5707 |11 امتیاز 11| مزایده جنجالی ادکلن تق هرمس TERRE D HERMES
15,100 تومان
  عالی هست
زمان ارسال فیدبک:1396/08/13 - زمان خرید:1396/08/08
ali.k967 |13 امتیاز 13| مزایده ویژه تستر بلک افغان Black Afgano
7,000 تومان
  خوب بود.ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/08/13 - زمان خرید:1396/08/08
alibab7694 |22 امتیاز 22| مزایده ویژه تستر تام فورد بلک ارکیدTOM FORD
5,250 تومان
  خوب بود.ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/08/13 - زمان خرید:1396/08/08
alibab7694 |22 امتیاز 22| مزایده تستر اسپرت کاپیتان بلک CAPTAIN BLACK
4,500 تومان
  تشکر
زمان ارسال فیدبک:1396/08/03 - زمان خرید:1396/07/30
mohamedreza |74 امتیاز 74| ادکلن اورجینال پور بلک PURE BLACK
25,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/08/03 - زمان خرید:1396/07/25
omidchangizi |211 امتیاز 211| ادکلن اورجینال دلار DOLLAR US
2,500 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/08/03 - زمان خرید:1396/07/25
omidchangizi |211 امتیاز 211| مزایده تستر اسپرت کاپیتان بلک CAPTAIN BLACK
14,000 تومان
  u
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
alirezazadeh |4 امتیاز 4| مزایده ویژه تستر بلک افغان Black Afgano
13,800 تومان
  u
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/24
alirezazadeh |4 امتیاز 4| مزایده ویژه تستر تام فورد بلک ارکیدTOM FORD
11,700 تومان
  با عرض معذرت بابت تاخیر در ارسال تایید
زمان ارسال فیدبک:1396/07/29 - زمان خرید:1396/07/23
mbayath45 |20 امتیاز 20| مزایده جنجالی ادکلن تق هرمس TERRE D HERMES
8,300 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/26 - زمان خرید:1396/07/24
meisam923 |49 امتیاز 49| مزایده ادکلن اسپرت کاپیتان بلک CAPTAIN BLACK
8,300 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/26 - زمان خرید:1396/07/21
mirsadeghi |15 امتیاز 15| مزایده ویژه تستر تام فورد بلک ارکیدTOM FORD
8,500 تومان
  خیلی ممنون.
زمان ارسال فیدبک:1396/07/26 - زمان خرید:1396/07/22
vahid728 |12 امتیاز 12| مزایده ویژه تستر بلک افغان Black Afgano
15,154 تومان
  متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/07/25 - زمان خرید:1396/07/21
amirbiria2008 |11 امتیاز 11| مزایده ادکلن اسپرت کاپیتان بلک CAPTAIN BLACK
9,250 تومان
  متشکرم
زمان ارسال فیدبک:1396/07/25 - زمان خرید:1396/07/22
amirbiria2008 |11 امتیاز 11| ادکلن تق هرمس TERRE D HERMES
9,500 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1396/07/23 - زمان خرید:1396/07/17
bbzdh.7946 |15 امتیاز 15| مزایده ویژه تستر تام فورد بلک ارکیدTOM FORD
9,001 تومان
  ممنون..
زمان ارسال فیدبک:1396/07/23 - زمان خرید:1396/07/17
bbzdh.7946 |15 امتیاز 15| مزایده تستر اسپرت کاپیتان بلک CAPTAIN BLACK
9,666 تومان
شماره صفحه: