کارنامه معاملات فروش ApadanaCo

اطلاعات مربوط به کاربر ApadanaCo مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر ApadanaCo مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره ApadanaCo

ApadanaCo

کارنامه معاملات ApadanaCo

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 22 78
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 0 0 22 78


 امتیازشرحخریدارکالا
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/12/15 - زمان خرید:1395/12/07
youngangel2065 |1 امتیاز 1| فلش 8 گیگ | قلب آبی روشن نگینی زیبا
40,000 تومان
  کاملاً مطابق شکل و عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/25 - زمان خرید:1395/11/21
hamedd1663 |36 امتیاز 36| فلش 8 کادویی بسیار زیبا
20,000 تومان
  کاملاً مطابق شکل و عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/25 - زمان خرید:1395/11/21
hamedd1663 |36 امتیاز 36| فلش 8 عروسکی زیبا درجه کیفی 1
20,000 تومان
  کاملاً مطابق شکل و عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/25 - زمان خرید:1395/11/21
hamedd1663 |36 امتیاز 36| فلش مموری 8 گیگ گیتار بسیار زیبا
20,000 تومان
  کاملاً مطابق شکل و عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/25 - زمان خرید:1395/11/21
hamedd1663 |36 امتیاز 36| فلش مموری 8 گیگ قلب جدید گردنبند (2)
30,000 تومان
  کاملاً مطابق شکل و عالی
زمان ارسال فیدبک:1395/11/25 - زمان خرید:1395/11/21
hamedd1663 |36 امتیاز 36| فلش مموری 8 گیگ جغد گردنبند
30,000 تومان
  ممنون از کارهای خوب شما که ارسال و پاسخ دادنتون به موقع بود
زمان ارسال فیدبک:1395/10/05 - زمان خرید:1395/09/24
nojava1900 |16 امتیاز 16| فلش 8 گیگ سپر هالیوودی
60,000 تومان
  ممنون خیلی باکیفیت بود
زمان ارسال فیدبک:1395/09/30 - زمان خرید:1395/09/28
ali2ba |47 امتیاز 47| فلش 16 کادویی بسیار زیبا
27,000 تومان
  باسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/09/17 - زمان خرید:1395/09/13
bita.b3220 |25 امتیاز 25| فلش مموری 8 گیگ
25,000 تومان
  باسپاس
زمان ارسال فیدبک:1395/09/17 - زمان خرید:1395/09/13
bita.b3220 |25 امتیاز 25| فلش مموری 8 گیگ سپر فیلم هالیوودی
30,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
shooma1972 |1 امتیاز 1| فلش 16 گیگ مینیونها
32,000 تومان
  ممنون
زمان ارسال فیدبک:1395/09/06 - زمان خرید:1395/09/01
shooma1972 |1 امتیاز 1| فلش 8 سوپر مینیون
20,000 تومان
  کیفیت کالا در حد قابل قبولی بود
زمان ارسال فیدبک:1395/08/25 - زمان خرید:1395/08/13
staricoo |20 امتیاز 20| فلش مموری 8 گیگ طلایی
25,000 تومان
  کیفیت کالا در حد قابل قبولی بود
زمان ارسال فیدبک:1395/08/25 - زمان خرید:1395/08/19
staricoo |20 امتیاز 20| فلش 8 گیگ گیتار
11,000 تومان
  کیفیت قابل قبولی دارد
زمان ارسال فیدبک:1395/08/17 - زمان خرید:1395/08/13
staricoo |20 امتیاز 20| فلش 8 گیگ | قلب صورمه ای نگینی زیبا
40,000 تومان
  کیفیت قابل قبولی دارد
زمان ارسال فیدبک:1395/08/17 - زمان خرید:1395/08/13
staricoo |20 امتیاز 20| فلش مموری 8 گیگ ساندویچی
22,000 تومان
  کیفیت قابل قبولی دارد
زمان ارسال فیدبک:1395/08/17 - زمان خرید:1395/08/13
staricoo |20 امتیاز 20| فلش مموری 8 گیگ فلزی بلوری جدید بسیار زیبا
30,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/08/05 - زمان خرید:1395/07/27
amiraa1200 |1 امتیاز 1| فلش مموری 8 گیگ مشابه رژ لب
23,750 تومان
  خوب
زمان ارسال فیدبک:1395/08/04 - زمان خرید:1395/07/24
masood8092 |31 امتیاز 31| فلش 8 گیگ | صورتی نگینی زیبا
توافقی
  مرسی
زمان ارسال فیدبک:1395/08/03 - زمان خرید:1395/07/21
fm.mou4967 |7 امتیاز 7| فلش 8 گیتار مدل جدید رنگ قرمز
45,000 تومان
شماره صفحه: