مشاهده کالاهای ثبت شده توسط javad56


مشربه مسی قاجاری اصیل

۱,۹۵۰,۰۰۰   ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان

آفتابه مسی قدیمی

۷۵۰,۰۰۰   ۵۲۵,۰۰۰ تومان

دخل برنجی خطی

۱,۷۵۰,۰۰۰   ۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان

سینی مسی تمام قلم

۱,۲۰۰,۰۰۰   ۸۴۰,۰۰۰ تومان

انگشتری مهر قدیمی

۹۵۰,۰۰۰   ۶۶۵,۰۰۰ تومان

انگشتر یاقوت سرخ

۵۰۰,۰۰۰   ۳۵۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زیبای فیروزه نیشابور

۱,۵۰۰,۰۰۰   ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

انگشتر خطی یشم خوشرنگ

۱,۵۰۰,۰۰۰   ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

پارچ مسی قدیمی

۱۵۰,۰۰۰   ۱۰۵,۰۰۰ تومان

ظرف میوه قلم زده قدیمی

۱۸۰,۰۰۰   ۱۲۶,۰۰۰ تومان

یک جفت دوربین نقشه برداری...

۳,۴۰۰,۰۰۰   ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان

تلفن با پایه برنجی

۲,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دیس مسی تمام قلم 1

۹۵۰,۰۰۰   ۶۶۵,۰۰۰ تومان

پارچ مسی تمام قلم عتیقه

۱,۸۰۰,۰۰۰   ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

چراغ شش فتیله به همراه دی...

۵۰۰,۰۰۰   ۳۵۰,۰۰۰ تومان

پنکه قدیمی دکوری

۵۰۰,۰۰۰   ۳۵۰,۰۰۰ تومان

منقل یا عود سوز انتیک

۴,۵۰۰,۰۰۰   ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

منقل سماوری قدیمی

۳,۲۵۰,۰۰۰   ۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

خنجر قدیمی انتیک

۲,۸۰۰,۰۰۰   ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

سماور ذغالی 20 لیتری

۷,۰۰۰,۰۰۰   ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان